Název: Interpretace vybraných literárních a filozofických motivů v díle Franze Kafky
Další názvy: Interpretation of particular literary and philosophical motives in Franz Kafka's works
Autoři: Vinš, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9735
Klíčová slova: inspirované psaní;existenciální vina;existenciální úzkost;existenciální samota;existenciální lhostejnost;existenciální odcizení;estetika odporného;svoboda;soud;labyrint;tajemno;Franz Kafka;groteskno a tragično
Klíčová slova v dalším jazyce: inspired writing;existential guilt;existential anxiety;existential loneliness;existential indifference;existential alienation;aesthetics of abhorrent;freedom;trial;labyrinth;mystery;Franz Kafka;grotesque and tragic
Abstrakt: V naší práci se zabýváme interpretací vybraných literárních a filosofických motivů v díle Franze Kafky. Používáme k tomu sekundárních zdrojů jak z oblasti literární vědy, tak psychoanalýzy. Rozborem motivů chceme ukázat, jak jsou Kafkovy práce pro nás stále důležité. Kafka popisuje především temnou stranu lidského charakteru. Z rozboru plyne, že temnotu latentně v nás přítomnou nesmíme opomíjet,abychom byli schopni se vyvarovat budoucích problémů plynoucích z přílišné lehkovážnosti se zacházením se zdroji a opomíjením duchovního rozměru lidství. Vytvořením teze Inspirované psaní, založené především na Heideggerově stati Zrození uměleckého díla publikované v čas. Orientace r. 1968, 1969, se snažíme dokázat, že Kafka je inspirovaným autorem, jehož úkolem je předat lidstvu právě toto poselství.
Abstrakt v dalším jazyce: Based on Kafka's works analysis we are dealing with literary and philosophical motives present in his works to stress how important Kafka's novels and stories still are. For this purpose we are using sources from literary theory and psychoanalysis. Kafka shows the dark side of human character which is important for us to consider to be able to avoid future wrong doings. Our thesis ?Inspired writing?, based on M. Heidegger?s treatise ?The work of art origin?, proves that Kafka is an inspired visionary author who has the mission to trespasses the very message to humanity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lubos Vins. Interpretace vybranych literarnich a filozofickych motivu v dile Franze Kafky.2013.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vins_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce869,33 kBRTFZobrazit/otevřít
DP - oponent Neupauer - Vins.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vins_Lubos.pdfPrůběh obhajoby práce427,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9735

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.