Title: Politický systém ČSR v letech 1918-1929
Other Titles: The Political System in the Czechoslovak Republic in 1918-1929
Authors: Vejpravová, Šárka
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9736
Keywords: stranický systém Československa;volby;ČSR;první republika;RSZML;ČSNS;ČsND;ČSL;KSČ;ČSDSD
Keywords in different language: party system of Czechoslovak republik;election results;RPFS;CNDP;CPP;CSDWP;CPCS;CSP;political system of Czechoslovakia
Abstract: Autorka se zaměřila na problematiku politického systému v Československu po vzniku samostatného státu roku 1918 až do roku 1929, kdy proběhly parlamentní volby a kdy zároveň vypukla hospodářská krize. Na úvod se autorka zabývala vznikem Československa a postupným konstituováním jak nového státu, tak stranického systému. Poté obrátila svou pozornost na první řádné parlamentní volby v roce 1920 a analyzovala stranické rozvrstvení v ČSR, a to jak s ohledem na československé strany, tak na strany nejvýznamnějších národnostních menšin, německé, maďarské a slovenské . Poté zaměřila svou pozornost na nejdůležitější politické strany, jejich politické ideje a osobnosti, které dané strany řídily či ovlivňovaly. Stranou nezůstanou ani volby v roce 1925, jejichž výsledkem se o rok později stal vstup dvou německých stran (Bund der Landwirte a Deutsche christlichsoziale Volkspartei) do československé vlády. Na závěr bylo provedeno zhodnocení stranického života první Československé republiky v daném období.
Abstract in different language: The thesis is entitled "The political system of Czechoslovakia 1918?1929", deals with party organization of the state of Czechoslovakia in the mentioned period, and is divided into three chapters. The first one deals with the historical insight into the circumstances leading to the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918, and the events of the early political development in the beginning of the 1920s.The second chapter analyzes the political parties in Czechoslovakia themselves in the defined period, namely the Republican Party of Farmers and Smallholders, the Czechoslovak National Democratic Party, Czechoslovak People's Party, the Czechoslovak Social Democratic Workers Party, the Communist Party of Czechoslovakia and the Czechoslovak Socialist Party (until 1926 the National Socialist). The third chapter of the thesis deals with the election results and the election law. The text initially concentrates on the history of the electorship and the establishment of the parliament, the government and the president function. The second part of this chapter deals with the election results of the years 1920, 1925 and 1929.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Vejpravova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vejpravova_novotny.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Vejpravova_Kodet.docxPosudek oponenta práce52,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vejpravova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce481,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.