Název: Politický systém ČSR v letech 1918-1929
Další názvy: The Political System in the Czechoslovak Republic in 1918-1929
Autoři: Vejpravová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9736
Klíčová slova: stranický systém Československa;volby;ČSR;první republika;RSZML;ČSNS;ČsND;ČSL;KSČ;ČSDSD
Klíčová slova v dalším jazyce: party system of Czechoslovak republik;election results;RPFS;CNDP;CPP;CSDWP;CPCS;CSP;political system of Czechoslovakia
Abstrakt: Autorka se zaměřila na problematiku politického systému v Československu po vzniku samostatného státu roku 1918 až do roku 1929, kdy proběhly parlamentní volby a kdy zároveň vypukla hospodářská krize. Na úvod se autorka zabývala vznikem Československa a postupným konstituováním jak nového státu, tak stranického systému. Poté obrátila svou pozornost na první řádné parlamentní volby v roce 1920 a analyzovala stranické rozvrstvení v ČSR, a to jak s ohledem na československé strany, tak na strany nejvýznamnějších národnostních menšin, německé, maďarské a slovenské . Poté zaměřila svou pozornost na nejdůležitější politické strany, jejich politické ideje a osobnosti, které dané strany řídily či ovlivňovaly. Stranou nezůstanou ani volby v roce 1925, jejichž výsledkem se o rok později stal vstup dvou německých stran (Bund der Landwirte a Deutsche christlichsoziale Volkspartei) do československé vlády. Na závěr bylo provedeno zhodnocení stranického života první Československé republiky v daném období.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is entitled "The political system of Czechoslovakia 1918?1929", deals with party organization of the state of Czechoslovakia in the mentioned period, and is divided into three chapters. The first one deals with the historical insight into the circumstances leading to the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918, and the events of the early political development in the beginning of the 1920s.The second chapter analyzes the political parties in Czechoslovakia themselves in the defined period, namely the Republican Party of Farmers and Smallholders, the Czechoslovak National Democratic Party, Czechoslovak People's Party, the Czechoslovak Social Democratic Workers Party, the Communist Party of Czechoslovakia and the Czechoslovak Socialist Party (until 1926 the National Socialist). The third chapter of the thesis deals with the election results and the election law. The text initially concentrates on the history of the electorship and the establishment of the parliament, the government and the president function. The second part of this chapter deals with the election results of the years 1920, 1925 and 1929.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Vejpravova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vejpravova_novotny.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Vejpravova_Kodet.docxPosudek oponenta práce52,39 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vejpravova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce481,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.