Title: Interkulturní komunikace v Evropské unii na příkladu česko-německé komunikace v oblasti obchodních vztahů: Současné problémy a jejich příčiny
Other Titles: Intercultural communication in the European Union as illustrated in the Czech-German business communication: Current problems and their causes
Authors: Zdařil, Roman
Advisor: Wagnerová, Marina
Referee: Königsmarková, Andrea
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9740
Keywords: interkulturní komunikace;interkulturní kompetence;jazyková kompetence;česko-německá spolupráce;obchodní spolupráce;kulturní standardy
Keywords in different language: intercultural communication;intercultural competences;language competence;czech-german cooperation;business cooperation;cultural standards
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem problematiky česko-německé obchodní komunikace na pozadí obecných znalostí z oblasti interkulturní komunikace, přičemž jsou analyzovány rozličné aspekty, které nejvíce ovlivňují vzájemné vztahy mezi českými a německými podnikateli či zaměstnanci českých a německých firem, které vstupují do vzájemné obchodní interakce. Mezi tyto aspekty se řadí např. úroveň interkulturní kompetence (zejména jazykové schopnosti) či znalost kulturních standardů. Teoretické poznatky jsou doplněny výpověďmi respondentů českých a německých firem, kteří mají dlouholeté zkušenosti v dané oblasti.
Abstract in different language: This diploma thesis covers the topic of intercultural business communication between the Czech Republic and Germany. The following themes, which have the biggest influence on the bilateral business relations in modern history, are addressed. These themes include the intercultural competences such as language skills, knowledge of cultural standards and avoiding of conflict situations. All of the mentioned issues are confirmed or disproved by statements provided by the representatives of the Czech and the German companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Roman_Zdaril_2013.pdfPlný text práce969,57 kBAdobe PDFView/Open
DP_RZdaril_Wagnerova.docPosudek vedoucího práce70 kBMicrosoft WordView/Open
DP_Zdaril_Konigsmarkova.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordView/Open
Zdaril_Roman.pdfPrůběh obhajoby práce523,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.