Název: Interkulturní komunikace v Evropské unii na příkladu česko-německé komunikace v oblasti obchodních vztahů: Současné problémy a jejich příčiny
Další názvy: Intercultural communication in the European Union as illustrated in the Czech-German business communication: Current problems and their causes
Autoři: Zdařil, Roman
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Marina
Oponent: Königsmarková, Andrea
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9740
Klíčová slova: interkulturní komunikace;interkulturní kompetence;jazyková kompetence;česko-německá spolupráce;obchodní spolupráce;kulturní standardy
Klíčová slova v dalším jazyce: intercultural communication;intercultural competences;language competence;czech-german cooperation;business cooperation;cultural standards
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem problematiky česko-německé obchodní komunikace na pozadí obecných znalostí z oblasti interkulturní komunikace, přičemž jsou analyzovány rozličné aspekty, které nejvíce ovlivňují vzájemné vztahy mezi českými a německými podnikateli či zaměstnanci českých a německých firem, které vstupují do vzájemné obchodní interakce. Mezi tyto aspekty se řadí např. úroveň interkulturní kompetence (zejména jazykové schopnosti) či znalost kulturních standardů. Teoretické poznatky jsou doplněny výpověďmi respondentů českých a německých firem, kteří mají dlouholeté zkušenosti v dané oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis covers the topic of intercultural business communication between the Czech Republic and Germany. The following themes, which have the biggest influence on the bilateral business relations in modern history, are addressed. These themes include the intercultural competences such as language skills, knowledge of cultural standards and avoiding of conflict situations. All of the mentioned issues are confirmed or disproved by statements provided by the representatives of the Czech and the German companies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Roman_Zdaril_2013.pdfPlný text práce969,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_RZdaril_Wagnerova.docPosudek vedoucího práce70 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
DP_Zdaril_Konigsmarkova.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zdaril_Roman.pdfPrůběh obhajoby práce523,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.