Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNeupauer, Eduardcs
dc.contributor.authorBílá, Kristýnacs
dc.contributor.refereeMurgaš, Jaromírcs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:54:42Z
dc.date.available2012-05-03cs
dc.date.available2014-02-06T12:54:42Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-16cs
dc.identifier53339cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9741
dc.description.abstractDiplomová práce "Pojetí života v dílech Alberta Camuse a Jean Paula Sartra" se zabývá hloubkovou analýzou emocionálních, existenciálních otázek v literárním (selektovaném) díle stěžejních představitelů tohoto směru ve Francii: Alberta Camuse a Jean Paula Sartra. Metodologicky se striktně držím analýzy vybraných, stěžejních děl obou autorů a postupuji rovněž komparativně.cs
dc.format81 s. (128 960 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectJean-Paul Sartrecs
dc.subjectAlbert Camuscs
dc.subjectexistencialismuscs
dc.subjectNevolnostcs
dc.subjectCizineccs
dc.titlePojetí života v dílech Alberta Camuse a Jeana Paula Sarteracs
dc.title.alternativeLife in works of Albert Camus and Jean Paul Sartreen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of my work is a deep analysis of the emotional, existential questions in selected literary works of the main representatives of this philosophical direction in France. Methodologically, I keep strictly to the analysis of main works of both authors, and I also proceed comparatively.en
dc.subject.translatedJean-Paul Sartreen
dc.subject.translatedAlbert Camusen
dc.subject.translatedexistentialismen
dc.subject.translatedLa Nauseéen
dc.subject.translatedThe Strangeren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Pojeti zivota v dilech Alberta Camuse a Jean Paula Sartra.pdfPlný text práce456,23 kBAdobe PDFView/Open
DP - vedouci Neupauer - Bila.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Bila_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Bila_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce485,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.