Název: Každodenní život na Strakonicku\nl{} (osobnosti - historie - současnost)
Další názvy: Everyday life at Strakonice and surroundings personality - history - the prezent day (focusing on the Protectorate of Bohemia and Moravia)
Autoři: Kovářová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Ulrychová, Marta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9743
Klíčová slova: historie;každodenní život;Protektorát Čechy a Morava;odboj;Bavoři;Maltézští rytíři;Strakonice;osobnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: history;everyday life;the Protectorate of Bohemia and Moravia;the Resistance;Bavors;Knights of Malta;Strakonice;personality
Abstrakt: Práce se primárně zabývá regionálními dějinami Strakonicka. Od období prvního osídlení, středověku a průmyslového rozvoje. V hlavní kapitole je studováno období Protektorátu Čechy a Morava, kde jsou zkoumány oblasti běžného života, kulturního a společenského života, a jednotlivé oblasti každodenního života.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is primarily concerned with regional history of Strakonice and surroundings. Since of period of the first settlement. Then the Middle Ages and industrial development. The main chapter is studied the Protectorate of Bohemia and Moravia, in which are explored spheres of common life, cultural and social life, and various particular areas of everyday?s life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE Kovarova.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - vedouci Neupauer - Kovarova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kovarova_Ulrychova.rtfPosudek oponenta práce883,26 kBRTFZobrazit/otevřít
Kovarova_Irena.pdfPrůběh obhajoby práce600,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.