Title: Nezaměstnanost mladistvých v západních Čechách a Bavorsku
Other Titles: Youth unemployment in West Bohemia and Bavaria
Authors: Samková, Bronislava
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Němcová, Bohuslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9745
Keywords: nezaměstnanost mladistvých;typy nezaměstnanosti;Bavorsko;západní Čechy;Evropský sociální fond
Keywords in different language: youth unemployment;types of unemployment;Bavaria;West Bohemia;European social fund
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu ?Nezaměstnanost mladistvých v západních Čechách a Bavorsku?. V práci jsou popsány typy nezaměstnanosti, dopady nezaměstnanosti na mladistvé a je zde popsána nezaměstnanost mladých lidí v sousedních regionech. Práce se věnuje také formám odbourávání nezaměstnanosti s ohledem na politiku Evropské unie. V rámci diplomové práce jsou popsány a porovnány dva projekty Evropského sociálního fondu z obou regionů, které se věnují nezaměstnaným mladistvým.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of youth unemployment in West Bohemia and Bavaria. The thesis is divided into practical and theoretical part.In the theoretical part are described types of unemployment, causes of unemployment, European strategies for reducing unemployment and it is also described the situation of youth unemployment in West Bohemia and Bavaria. In the practical part are described two projects funded from European Social Fund.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Samkova.pdfPlný text práce575,27 kBAdobe PDFView/Open
Samkova_Smolikova.docPosudek vedoucího práce63 kBMicrosoft WordView/Open
Samkova_Golcakova.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFView/Open
Samkova_Bronislava.pdfPrůběh obhajoby práce496,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.