Název: Nezaměstnanost mladistvých v západních Čechách a Bavorsku
Další názvy: Youth unemployment in West Bohemia and Bavaria
Autoři: Samková, Bronislava
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Oponent: Němcová, Bohuslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9745
Klíčová slova: nezaměstnanost mladistvých;typy nezaměstnanosti;Bavorsko;západní Čechy;Evropský sociální fond
Klíčová slova v dalším jazyce: youth unemployment;types of unemployment;Bavaria;West Bohemia;European social fund
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje tématu ?Nezaměstnanost mladistvých v západních Čechách a Bavorsku?. V práci jsou popsány typy nezaměstnanosti, dopady nezaměstnanosti na mladistvé a je zde popsána nezaměstnanost mladých lidí v sousedních regionech. Práce se věnuje také formám odbourávání nezaměstnanosti s ohledem na politiku Evropské unie. V rámci diplomové práce jsou popsány a porovnány dva projekty Evropského sociálního fondu z obou regionů, které se věnují nezaměstnaným mladistvým.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the issue of youth unemployment in West Bohemia and Bavaria. The thesis is divided into practical and theoretical part.In the theoretical part are described types of unemployment, causes of unemployment, European strategies for reducing unemployment and it is also described the situation of youth unemployment in West Bohemia and Bavaria. In the practical part are described two projects funded from European Social Fund.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Samkova.pdfPlný text práce575,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samkova_Smolikova.docPosudek vedoucího práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Samkova_Golcakova.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
Samkova_Bronislava.pdfPrůběh obhajoby práce496,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9745

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.