Název: Viktor Fischl a Arnošt Lustig - spisovatelství a emigrace (srovnání)
Další názvy: Viktor Fischl and Arnošt Lustig - writing and emigration (comparison)
Autoři: Polaková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Bílková, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9746
Klíčová slova: Viktor Fischl;Arnošt Lustig;literatura;holocaust;emigrace;Židé
Klíčová slova v dalším jazyce: Viktor Fischl;Arnošt Lustig;literature;holocaust;exile;Jews
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na dva významné české autory, Viktora Fischla a Arnošta Lustiga. Viktor Fischl stejně jako Arnošt Lustig jsou autoři poválečné literatury 20. století, kteří se ve svých dílech zabývali tématikou holocaustu. V této práci se zaměřuji na jejich literární tvorbu a nejvýznamnější díla, které analyzují, a porovnávám. Dále se pak zabývám jejich životem a emigrací. V závěrečné části srovnávám mezi sebou oba autory a způsob jejich tvorby.
Abstrakt v dalším jazyce: This master diploma thesis is focused on the important Czech authors, Viktor Fischl and Arnošt Lustig. Viktor Fischl and Arnošt Lustig are both authors of post-war literature of 20-th century, who in their literary works followed up themes of Holocaust. In my work I am concentrating on their literary works and the most important books, which I analyse and compare. I follow up their lifes and emigration. In the last part I draw a comparasion both of authors and method of working.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Viktor Fischl a Arnost Lustig - spisovatelstvi a emigrace (srovnani).pdfPlný text práce584,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Polakova_Bilkova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Polakova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce499,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.