Title: Viktor Fischl a Arnošt Lustig - spisovatelství a emigrace (srovnání)
Other Titles: Viktor Fischl and Arnošt Lustig - writing and emigration (comparison)
Authors: Polaková, Lenka
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Bílková, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9746
Keywords: Viktor Fischl;Arnošt Lustig;literatura;holocaust;emigrace;Židé
Keywords in different language: Viktor Fischl;Arnošt Lustig;literature;holocaust;exile;Jews
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na dva významné české autory, Viktora Fischla a Arnošta Lustiga. Viktor Fischl stejně jako Arnošt Lustig jsou autoři poválečné literatury 20. století, kteří se ve svých dílech zabývali tématikou holocaustu. V této práci se zaměřuji na jejich literární tvorbu a nejvýznamnější díla, které analyzují, a porovnávám. Dále se pak zabývám jejich životem a emigrací. V závěrečné části srovnávám mezi sebou oba autory a způsob jejich tvorby.
Abstract in different language: This master diploma thesis is focused on the important Czech authors, Viktor Fischl and Arnošt Lustig. Viktor Fischl and Arnošt Lustig are both authors of post-war literature of 20-th century, who in their literary works followed up themes of Holocaust. In my work I am concentrating on their literary works and the most important books, which I analyse and compare. I follow up their lifes and emigration. In the last part I draw a comparasion both of authors and method of working.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viktor Fischl a Arnost Lustig - spisovatelstvi a emigrace (srovnani).pdfPlný text práce584,46 kBAdobe PDFView/Open
Polakova_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Polakova_Bilkova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFView/Open
Polakova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce499,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.