Název: České ženské spolky v Plzni do roku 1948
Další názvy: Czech Women´s Clubs in Pilsen until 1948
Autoři: Hošková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Stočes, Jiří
Oponent: Bernhardt, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9749
Klíčová slova: emancipace;feminismus;klub;spolek;ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: emancipation;feminism;club;association;women
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o českých ženských spolcích v Plzni. Popisovány jsou první pokusy žen o založení spolků v druhé polovině 19. stol. Těžiště práce pak spočívá v popisu spolků vzniklých po r. 1900. Jde o spolky katolické (Svatojosefská jednota paní a dívek, Jitřenka, Ludmila, Sociální studentské sdružení dívčí) a tzv. pokrokové (Klub ženské národní rady v Plzni). Popisován je vznik a vývoj daných spolků a zejména náplň jejich činnosti. Na konec práce jsou přidány přílohy obsahující tabulky s přehledy obsazení funkcí ve spolcích, přehledy přednáškové činnosti a dobové upoutávky na akce pořádané spolky, které byly uveřejňovány v denním tisku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with czech women´s clubs in Pilsen until 1948. The initial part is focused on the fist attempts to found a women´s clubs in the second half of the 19th century. The main part of work deals with clubs founded after 1900. It deals with catholic clubs and so called "progressive clubs". It describes formation and developement of these clubs and particularly their various activities. At the end of the thesis are inserted attachments with charts of management of the clubs, charts of lectures they organized and the invitations that clubs published in period press.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hoskova_dp.pdfPlný text práce720,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HoskovaJ_Stoces.rtfPosudek vedoucího práce869,92 kBRTFZobrazit/otevřít
HoskovaJ_Bernhardt.rtfPosudek oponenta práce2 MBRTFZobrazit/otevřít
Hoskova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce308,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9749

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.