Title: České ženské spolky v Plzni do roku 1948
Other Titles: Czech Women´s Clubs in Pilsen until 1948
Authors: Hošková, Jitka
Advisor: Stočes, Jiří
Referee: Bernhardt, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9749
Keywords: emancipace;feminismus;klub;spolek;ženy
Keywords in different language: emancipation;feminism;club;association;women
Abstract: Diplomová práce pojednává o českých ženských spolcích v Plzni. Popisovány jsou první pokusy žen o založení spolků v druhé polovině 19. stol. Těžiště práce pak spočívá v popisu spolků vzniklých po r. 1900. Jde o spolky katolické (Svatojosefská jednota paní a dívek, Jitřenka, Ludmila, Sociální studentské sdružení dívčí) a tzv. pokrokové (Klub ženské národní rady v Plzni). Popisován je vznik a vývoj daných spolků a zejména náplň jejich činnosti. Na konec práce jsou přidány přílohy obsahující tabulky s přehledy obsazení funkcí ve spolcích, přehledy přednáškové činnosti a dobové upoutávky na akce pořádané spolky, které byly uveřejňovány v denním tisku.
Abstract in different language: The thesis deals with czech women´s clubs in Pilsen until 1948. The initial part is focused on the fist attempts to found a women´s clubs in the second half of the 19th century. The main part of work deals with clubs founded after 1900. It deals with catholic clubs and so called "progressive clubs". It describes formation and developement of these clubs and particularly their various activities. At the end of the thesis are inserted attachments with charts of management of the clubs, charts of lectures they organized and the invitations that clubs published in period press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hoskova_dp.pdfPlný text práce720,88 kBAdobe PDFView/Open
HoskovaJ_Stoces.rtfPosudek vedoucího práce869,92 kBRTFView/Open
HoskovaJ_Bernhardt.rtfPosudek oponenta práce2 MBRTFView/Open
Hoskova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce308,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.