Název: České ženské spolky v Plzni do roku 1948
Další názvy: The Activities of Selected Women´s Clubs in Pilsen until 1948
Autoři: Hošková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Stočes, Jiří
Oponent: Bernhardt, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9750
Klíčová slova: emancipace;feminismus;klub;spolek;ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: emancipation;feminism;club;association;women
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o českých ženských spolcích v Plzni do roku 1948 Popisovány jsou první pokusy žen o založení spolků v druhé polovině 19. stol. Těžiště práce pak spočívá v popisu spolků vzniklých po r. 1900. Jde o spolky katolické (Svatojosefská jednota paní a dívek, Jitřenka, Mariánská družina paní a dívek, Ludmila, Sociální studentské sdružení dívčí) a liberální (Klub ženské národní rady v Plzni). Popisován je vznik a vývoj daných spolků a zejména náplň jejich činnosti. Zařazeny jsou také kapitoly o historii ženského hnutí a historii katolických a liberálních spolků v českém prostředí.Přílohy práce obsahující tabulky s přehledy obsazení funkcí ve spolcích, přehledy přednáškové činnosti, dobové fotografie a upoutávky na akce pořádané spolky, které byly uveřejňovány v denním tisku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with selected czech women´s clubs in Pilsen until 1948. The initial part describes czech women´s movement from 19th century to beginning of 20th century. Than focuses on the first attempts to found a women´s clubs in Pilsen in the second half of the 19th century. The second part of work deals with history of catholic clubs in czech lands and than in Pilsen. The third part of the work deals with history of liberal clubs in czech lands and than in Pilsen. The formation and developement of these clubs and particularly their various activities are describen. At the end of the thesis are inserted attachments with charts of management of the clubs, photos, charts of lectures they organized and the invitations that clubs published in period press.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP HOSKOVA.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoskova_Stoces.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Hoskova_Bernhradt.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Hoskova_Jitka0001.pdfPrůběh obhajoby práce384,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.