Title: České ženské spolky v Plzni do roku 1948
Other Titles: The Activities of Selected Women´s Clubs in Pilsen until 1948
Authors: Hošková, Jitka
Advisor: Stočes, Jiří
Referee: Bernhardt, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9750
Keywords: emancipace;feminismus;klub;spolek;ženy
Keywords in different language: emancipation;feminism;club;association;women
Abstract: Diplomová práce pojednává o českých ženských spolcích v Plzni do roku 1948 Popisovány jsou první pokusy žen o založení spolků v druhé polovině 19. stol. Těžiště práce pak spočívá v popisu spolků vzniklých po r. 1900. Jde o spolky katolické (Svatojosefská jednota paní a dívek, Jitřenka, Mariánská družina paní a dívek, Ludmila, Sociální studentské sdružení dívčí) a liberální (Klub ženské národní rady v Plzni). Popisován je vznik a vývoj daných spolků a zejména náplň jejich činnosti. Zařazeny jsou také kapitoly o historii ženského hnutí a historii katolických a liberálních spolků v českém prostředí.Přílohy práce obsahující tabulky s přehledy obsazení funkcí ve spolcích, přehledy přednáškové činnosti, dobové fotografie a upoutávky na akce pořádané spolky, které byly uveřejňovány v denním tisku.
Abstract in different language: The thesis deals with selected czech women´s clubs in Pilsen until 1948. The initial part describes czech women´s movement from 19th century to beginning of 20th century. Than focuses on the first attempts to found a women´s clubs in Pilsen in the second half of the 19th century. The second part of work deals with history of catholic clubs in czech lands and than in Pilsen. The third part of the work deals with history of liberal clubs in czech lands and than in Pilsen. The formation and developement of these clubs and particularly their various activities are describen. At the end of the thesis are inserted attachments with charts of management of the clubs, photos, charts of lectures they organized and the invitations that clubs published in period press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP HOSKOVA.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Hoskova_Stoces.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Hoskova_Bernhradt.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Hoskova_Jitka0001.pdfPrůběh obhajoby práce384,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.