Title: Efektivní využití sociální sítě pro marketingovou komunikaci organizace
Other Titles: Effective Use of Social Network for Marketing Communication of an Organisation
Authors: Baslová, Taťána
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9753
Keywords: marketing;sociální síť;Facebook
Keywords in different language: marketing;social network;Facebook
Abstract: Cílem této práce je shrnutí dostupných poznatků z prostředí marketingové komunikace na internetu a na sociálních sítích a dále zhodnocení efektivnosti vybraných případů marketingové komunikace na sociální síti a navržení zlepšujících opatření. Při psaní práce byla využita odborná literatura zejména ve formě článků v elektronické podobě. V teoretické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy z oblasti marketingu na internetu a na sociálních sítích včetně konkrétních nástrojů a měřítek. V praktické části práce byla zhodnocena marketingová komunikace čtyř vybraných stránek na sociální síti Facebook pomocí formuláře Social Scorecard. Součástí zhodnocení byl i návrh zlepšujících opatření. V závěru byly stanoveny možné trendy, kterými se bude marketingová komunikace na sociálních sítích v budoucnu ubírat.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to sum up available findings about marketing communication on the Internet and on social networks, to evaluate marketing communication of several Facebook pages in the form of case studies and to suggest improvements for their marketing communication. Theoretical part of the diploma thesis describes basic concepts of marketing on the Internet and on social networks including specific tools and measures. In the second part of the work there were chosen four Facebook pages, whose marketing communication was evaluated with Social Scorecard. Each case study includes suggestions for improvement of the marketing communication. At the end there were specified possible trends in marketing communication on social networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T.Baslova_DP_Efektivni vyuziti socialni site pro marketingovou komunikaci.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
baslova.pdfPosudek vedoucího práce693,46 kBAdobe PDFView/Open
baslova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce565,99 kBAdobe PDFView/Open
baslova.PDFPrůběh obhajoby práce230,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.