Název: Efektivní využití sociální sítě pro marketingovou komunikaci organizace
Další názvy: Effective Use of Social Network for Marketing Communication of an Organisation
Autoři: Baslová, Taťána
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Hejduková, Pavlína
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9753
Klíčová slova: marketing;sociální síť;Facebook
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;social network;Facebook
Abstrakt: Cílem této práce je shrnutí dostupných poznatků z prostředí marketingové komunikace na internetu a na sociálních sítích a dále zhodnocení efektivnosti vybraných případů marketingové komunikace na sociální síti a navržení zlepšujících opatření. Při psaní práce byla využita odborná literatura zejména ve formě článků v elektronické podobě. V teoretické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy z oblasti marketingu na internetu a na sociálních sítích včetně konkrétních nástrojů a měřítek. V praktické části práce byla zhodnocena marketingová komunikace čtyř vybraných stránek na sociální síti Facebook pomocí formuláře Social Scorecard. Součástí zhodnocení byl i návrh zlepšujících opatření. V závěru byly stanoveny možné trendy, kterými se bude marketingová komunikace na sociálních sítích v budoucnu ubírat.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the diploma thesis is to sum up available findings about marketing communication on the Internet and on social networks, to evaluate marketing communication of several Facebook pages in the form of case studies and to suggest improvements for their marketing communication. Theoretical part of the diploma thesis describes basic concepts of marketing on the Internet and on social networks including specific tools and measures. In the second part of the work there were chosen four Facebook pages, whose marketing communication was evaluated with Social Scorecard. Each case study includes suggestions for improvement of the marketing communication. At the end there were specified possible trends in marketing communication on social networks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
T.Baslova_DP_Efektivni vyuziti socialni site pro marketingovou komunikaci.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
baslova.pdfPosudek vedoucího práce693,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
baslova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce565,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
baslova.PDFPrůběh obhajoby práce230,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9753

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.