Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠedivá, Blankacs
dc.contributor.authorBulín, Martincs
dc.contributor.refereeMartinčík, Davidcs
dc.date.accepted2013-01-23cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:49Z-
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:49Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2012-12-07cs
dc.identifier51896cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9757-
dc.description.abstractCílem této práce je identifikovat jakou měrou se vybrané krize projevily v cenách akcií zvolených energetických společností pomocí modelů technické analýzy a analýzy časových řad. První kapitola specifikuje energetické odvětví z pohledu kapitálových trhů. Druhá kapitola se zaměřuje na dostupnost dat o vývoji cen akcií energetických společností na vybraných burzách. Závěry této kapitoly slouží jako podklad pro výběr akciových titulů k další analýze. Ve třetí kapitole se autor věnuje identifikaci a časovému upřesnění krizí, které mohou mít potenciální vliv na vývoj cen akcií energetických společností. Ve čtvrté kapitole je nejdříve čtenář seznámen s teoretickými základy vybraných modelů technické analýzy a časových řad. Následující kapitola aplikuje tyto metody a postupy na vybrané akciové tituly a krize. Poslední kapitola je věnována závěrečnému zhodnocení a stručné interpretaci dosažených výsledků.cs
dc.format91 s., 2 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectakciecs
dc.subjectkrizecs
dc.subjectenergetické společnostics
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjecttechnická analýzacs
dc.titleVliv krizí na ceny akcií energetických společnostícs
dc.title.alternativeThe impact of crisis on the energy companies stock pricesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe objective of this paper is to identify by what measure the selected crisis had an impact on the share prices of the selected energy companies using a technical analysis and time series analysis models. First chapter specifies energy industry from the point of view of capital markets. The second chapter focuses on data accessibility of share prices of the energy companies on selected stock market. The conclusion of this chapter serves as base for selection of share titles for another analysis. In the third chapter the author pinpoints the time specification of the crises, which can have possible impact on share price development of energy companies. At the beginning of chapter four the theoretical bases of selected models of technical analysis and time series are introduced to the reader. In the next chapter these methods and techniques are used for selected share titles and crises. The last chapter is dedicated to final evaluation and brief interpretation of results.en
dc.title.otherNeuvedenocs
dc.subject.translatedstocksen
dc.subject.translatedcrisisen
dc.subject.translatedenergy companiesen
dc.subject.translatedtime seriesen
dc.subject.translatedtechnical analysisen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv krizi na ceny akcii energetickych spolecnosti.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
9_ved_bulin.pdfPosudek vedoucího práce645,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
3_opon_bulin.pdfPosudek oponenta práce622,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bulin.PDFPrůběh obhajoby práce315,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.