Title: Analýza systému vzdělávání v oblasti účetnictví a daňového systému
Other Titles: Analysis of the system of education in accounting and tax system
Authors: Fukerová, Iveta
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9762
Keywords: vzdělávání;účetnictví;daňová soustava;obchodní akademie
Keywords in different language: education;accounting;tax system;business school
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu vzdělávání v oblasti účetnictví a daňové soustavy. Vzdělávání v této oblasti je analyzováno na několika odborných stupních navazujících na sebe. První část práce porovnává tematické učební plány účetnictví a daňové soustavy u obchodní akademie a střední odborné školy s výukou účetnictví. Dále jsou analyzovány odchylky těchto učebních plánů se školními vzdělávacími programy a rámcovými vzdělávacími programy u jmenovaných škol. Další část porovnává učební plány obchodní akademie s obsahem studia na vysoké škole v oblasti účetnictví a daňové soustavy. Na této vysoké školy je poté provedeno dotazníkové šetření, které zjišťuje názory studentů na obsah a kvalitu výuky v oblasti účetnictví. Poslední část analyzuje rozdíly v tematickém obsahu učiva účetnictví na vysoké škole s požadavky kladenými na certifikaci účetní profese. Z provedených analýz jsou formulována doporučení a návrhy pro vzdělávání v oblasti účetnictví pro danou vysokou školu.
Abstract in different language: The present work focuses on the analysis of education system in accounting and tax system. Education in this area is analyzed for several professional degrees which are related to each other. The first part compares thematic lesson plans related to accounting and tax system for business academies and vocational schools with a view to accounting. Further on the differences between designated schools and theirs lesson plans of the school curriculum and educational program?s framework are presented. Next part compares the school curriculums of business academies with a content of studies at particular university which is related to accounting and tax system. On this University a survey is performed that identifies students' opinions on the content and quality of teaching in the field of accounting and tax system. The last part analyzes the differences in the thematic content of the curriculum related to accounting at university with the requirements for certification of the accounting profession. The conclusions form performed analyzes are formulated into recommendations and proposals for education in accounting for particular university.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fukerova - Diplomova prace.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
fukerova.pdfPosudek vedoucího práce606,56 kBAdobe PDFView/Open
fukerova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce634,41 kBAdobe PDFView/Open
fukerova.PDFPrůběh obhajoby práce197,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.