Title: Posouzení bonity podniku a jeho schopnosti splatit úvěr
Other Titles: Assess the creditworthiness of the company and its ability to repay the loan
Authors: Homolová, Petra
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Matějka, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9767
Keywords: bonita;finanční analýza;bonitní a bankrotní modely
Keywords in different language: creditworthiness;financial analysis;creditworthy and bankruptcy
Abstract: Tato práce je zaměřená na posouzení bonity vybraného podniku a jeho schopnosti splatit úvěr, které je stále aktuálním tématem. Bonita podniku se řeší hlavně v situaci poskytnutí úvěru. Banky si žádají informace o finančních i nefinančních údajích podniku. Ke zjištění finanční situace podniku byla použita finanční analýza klasickými ukazateli. Použity byly i bankrotní modely - Altmanův model Z Score a index IN05, které označují podniky za bonitní či bankrotní. Jelikož vybraný podnik žádá banku o účelový úvěr na rekonstrukce, je v této práci naznačen postup posouzení bonity podniku z pohledu banky. Ta na základě vlastních postupů dochází k závěru, zda úvěr poskytne nebo ne.
Abstract in different language: This thesis is aimed at assessing the creditworthiness of the selected company and its ability to repay the loan, which is still a hot topic. Creditworthiness of company is main issue while company needs the loan. Banks require information about financial and non-financial data of the company. To determine the financial situation of the company are used traditional financial analysis indicators. It was used bankruptcy models - Altman Z Score and index IN05 that indicates a creditworthy companies or bankruptcy companies. Because the selected company asks the bank for a specific loan for reconstruction in this thesis is outlined procedure assessing the creditworthiness of the company from the perspective of the bank. Bank on its own procedures concludes it the loan granted or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Homolova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFView/Open
homolova.PDFPosudek vedoucího práce982,54 kBAdobe PDFView/Open
homolova.pdfPosudek oponenta práce621,74 kBAdobe PDFView/Open
homolova0001.PDFPrůběh obhajoby práce210,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.