Název: Posouzení bonity podniku a jeho schopnosti splatit úvěr
Další názvy: Assess the creditworthiness of the company and its ability to repay the loan
Autoři: Homolová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Matějka, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9767
Klíčová slova: bonita;finanční analýza;bonitní a bankrotní modely
Klíčová slova v dalším jazyce: creditworthiness;financial analysis;creditworthy and bankruptcy
Abstrakt: Tato práce je zaměřená na posouzení bonity vybraného podniku a jeho schopnosti splatit úvěr, které je stále aktuálním tématem. Bonita podniku se řeší hlavně v situaci poskytnutí úvěru. Banky si žádají informace o finančních i nefinančních údajích podniku. Ke zjištění finanční situace podniku byla použita finanční analýza klasickými ukazateli. Použity byly i bankrotní modely - Altmanův model Z Score a index IN05, které označují podniky za bonitní či bankrotní. Jelikož vybraný podnik žádá banku o účelový úvěr na rekonstrukce, je v této práci naznačen postup posouzení bonity podniku z pohledu banky. Ta na základě vlastních postupů dochází k závěru, zda úvěr poskytne nebo ne.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed at assessing the creditworthiness of the selected company and its ability to repay the loan, which is still a hot topic. Creditworthiness of company is main issue while company needs the loan. Banks require information about financial and non-financial data of the company. To determine the financial situation of the company are used traditional financial analysis indicators. It was used bankruptcy models - Altman Z Score and index IN05 that indicates a creditworthy companies or bankruptcy companies. Because the selected company asks the bank for a specific loan for reconstruction in this thesis is outlined procedure assessing the creditworthiness of the company from the perspective of the bank. Bank on its own procedures concludes it the loan granted or not.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Homolova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
homolova.PDFPosudek vedoucího práce982,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
homolova.pdfPosudek oponenta práce621,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
homolova0001.PDFPrůběh obhajoby práce210,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.