Název: Optimalizace pracovního kapitálu ve vybrané společnosti
Další názvy: Working capital optimization in a chosen company
Autoři: Chavíková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Krechovská, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9771
Klíčová slova: pracovní kapitál;čistý pracovní kapitál;zásoby;pohledávky;finanční majetek;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: working capital;net working capital;supplies;receivables;financial assets;optimization
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je optimalizace pracovního kapitálu ve vybrané společnosti. Teoretická část definuje pracovní kapitál, přibližuje význam jeho řízení pro společnost a dále detailně rozebírá možnosti optimalizace jeho jednotlivých složek. Praktická část byla zpracovávána na základě společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. Společnost je obecně popsána, je provedena finanční analýza, výpočet pracovního kapitálu. Výstupem jsou doporučení pro optimalizaci pracovního kapitálu společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is optimization of working capital in a chosen company. The theoretical part defines working capital, introduces the importance of working capital management for the company and analyses individual components of working capital in detail. The practical part has been prepared on the basis of BOHEMIA SEKT, s.r.o. The company is described generally, financially analysed and the working capital is calculated. The outcome of this thesis are recommendations for working capital optimization in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Chavikova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chavikova.pdfPosudek vedoucího práce677,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chavikova.PDFPosudek oponenta práce955,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chavikova.PDF(1).PDFPrůběh obhajoby práce204,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9771

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.