Title: Optimalizace pracovního kapitálu ve vybrané společnosti
Other Titles: Working capital optimization in a chosen company
Authors: Chavíková, Pavla
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Krechovská, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9771
Keywords: pracovní kapitál;čistý pracovní kapitál;zásoby;pohledávky;finanční majetek;optimalizace
Keywords in different language: working capital;net working capital;supplies;receivables;financial assets;optimization
Abstract: Tématem této diplomové práce je optimalizace pracovního kapitálu ve vybrané společnosti. Teoretická část definuje pracovní kapitál, přibližuje význam jeho řízení pro společnost a dále detailně rozebírá možnosti optimalizace jeho jednotlivých složek. Praktická část byla zpracovávána na základě společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. Společnost je obecně popsána, je provedena finanční analýza, výpočet pracovního kapitálu. Výstupem jsou doporučení pro optimalizaci pracovního kapitálu společnosti.
Abstract in different language: The topic of this thesis is optimization of working capital in a chosen company. The theoretical part defines working capital, introduces the importance of working capital management for the company and analyses individual components of working capital in detail. The practical part has been prepared on the basis of BOHEMIA SEKT, s.r.o. The company is described generally, financially analysed and the working capital is calculated. The outcome of this thesis are recommendations for working capital optimization in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Chavikova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
chavikova.pdfPosudek vedoucího práce677,43 kBAdobe PDFView/Open
chavikova.PDFPosudek oponenta práce955,15 kBAdobe PDFView/Open
chavikova.PDF(1).PDFPrůběh obhajoby práce204,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.