Title: Treasury management a jeho úloha při řízení podniku
Other Titles: Treasury management and its function in the company management
Authors: Jakubcová, Petra
Advisor: Dvořáková, Lilia
Referee: Zborková, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9772
Keywords: treasury management;cash management;čistý pracovní kapitál;hotovost;likvidita;platební styk;zásoby;cash flow
Keywords in different language: treasury management;cash management;net working capital;cash;liquidity;system of payment;inventory;cash flow
Abstract: Předložená diplomová práce pojednává o problematice treasury managementu, jehož výhody se snaží uplatnit stále více podniků. Definic treasury managementu existuje hned několik, v podstatě se ale jedná o oblast cash managementu, devizového managementu a investování. První část práce se zabývá pojetím onoho treasury. Poté je rozebrána oblast cash managementu. Tu považuje mnoho autorů za nejdůležitější činnost v životě podniku zejména z důvodu souvislosti s peněžními prostředky, kterými daný podnik disponuje a které vynakládá na veškeré své aktivity. Cash management souvisí s likviditou podniku. Její důležitost je vysvětlena teoreticky a poté i rozebrána z hlediska praktického vlivu na společnosti Schwan Cosmetics CR, s. r. o. Poslední kapitola práce obsahuje návrhy na zlepšení činností v oblasti cash managementu. Vychází z analýzy provedené ve třetí kapitole.
Abstract in different language: This submitted thesis is focused on the treasury management and its function in company?s life. There are a lot of definitions of the treasury management but it can be said that it includes cash and currency management and investing. The first part of this thesis is target at treasury and its definitions. Then there is a section about cash management, really important part of the treasury. Activities that can be involved in the cash management play a significant role during managing the company. This part of thesis includes managing and planning liquidity, working capital, system of payment etc. The important function of assuring liquidity is illustrated in the theoretical and also in the practical part of this work. The last section of the thesis is dedicated to the proposals to improve managing activities in the company Schwan Cosmetics CR, s. r. o. It is the worldwide producer of the cosmetical eyeliner.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_Jakubcova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
jakubcova.pdfPosudek vedoucího práce625,86 kBAdobe PDFView/Open
jakubcova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce623,39 kBAdobe PDFView/Open
jakubcova.PDFPrůběh obhajoby práce205,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.