Název: Treasury management a jeho úloha při řízení podniku
Další názvy: Treasury management and its function in the company management
Autoři: Jakubcová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Lilia
Oponent: Zborková, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9772
Klíčová slova: treasury management;cash management;čistý pracovní kapitál;hotovost;likvidita;platební styk;zásoby;cash flow
Klíčová slova v dalším jazyce: treasury management;cash management;net working capital;cash;liquidity;system of payment;inventory;cash flow
Abstrakt: Předložená diplomová práce pojednává o problematice treasury managementu, jehož výhody se snaží uplatnit stále více podniků. Definic treasury managementu existuje hned několik, v podstatě se ale jedná o oblast cash managementu, devizového managementu a investování. První část práce se zabývá pojetím onoho treasury. Poté je rozebrána oblast cash managementu. Tu považuje mnoho autorů za nejdůležitější činnost v životě podniku zejména z důvodu souvislosti s peněžními prostředky, kterými daný podnik disponuje a které vynakládá na veškeré své aktivity. Cash management souvisí s likviditou podniku. Její důležitost je vysvětlena teoreticky a poté i rozebrána z hlediska praktického vlivu na společnosti Schwan Cosmetics CR, s. r. o. Poslední kapitola práce obsahuje návrhy na zlepšení činností v oblasti cash managementu. Vychází z analýzy provedené ve třetí kapitole.
Abstrakt v dalším jazyce: This submitted thesis is focused on the treasury management and its function in company?s life. There are a lot of definitions of the treasury management but it can be said that it includes cash and currency management and investing. The first part of this thesis is target at treasury and its definitions. Then there is a section about cash management, really important part of the treasury. Activities that can be involved in the cash management play a significant role during managing the company. This part of thesis includes managing and planning liquidity, working capital, system of payment etc. The important function of assuring liquidity is illustrated in the theoretical and also in the practical part of this work. The last section of the thesis is dedicated to the proposals to improve managing activities in the company Schwan Cosmetics CR, s. r. o. It is the worldwide producer of the cosmetical eyeliner.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_Prace_Jakubcova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jakubcova.pdfPosudek vedoucího práce625,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jakubcova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce623,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jakubcova.PDFPrůběh obhajoby práce205,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.