Title: Komparace financování veřejných a soukromých kulturních institucí
Other Titles: Comparison of financing public and private cultural institutions
Authors: Jezlová, Lucie
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Zborková, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9775
Keywords: kultura;kulturní instituce;zdroje financování
Keywords in different language: culture;cultural institutions;sources of funding
Abstract: Předložená práce je zaměřena na komparaci zdrojové struktury veřejných a soukromých kulturních institucí v České republice. Práce reaguje na dlouhodobě nízkou úroveň státní podpory kultury, která je realizována skrze Ministerstvo kultury a státních fondů. K identifikaci problému bylo přistupováno na základě komparace financování vybraných kulturních institucí veřejného a soukromého charakteru.
Abstract in different language: This thesis is focused on the comparison of the source structure of public and private cultural institutions in the Czech Republic. The thesis responds to the sustained low level of state support for culture, which is implemented through the Ministry of Culture and State funds. To identify the problem was approached by comparing the financing of selected cultural institutions, public and private.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jezlova.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
jezlova.pdfPosudek vedoucího práce590,64 kBAdobe PDFView/Open
jezlova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce569,09 kBAdobe PDFView/Open
jezlova.PDFPrůběh obhajoby práce235,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.