Název: Návrh účetního systému ve vybraném podniku
Další názvy: Accounting system design for selected company
Autoři: Kocourková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Hinke, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9776
Klíčová slova: účetnictví;účetní systém;subsystémy účetních informací;outsourcing
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting;accounting system;accounting information subsystems;outsourcing
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na navržení účetního systému pro konkrétní podnik tak, aby byl zdrojem informací pro rozhodování především interních uživatelů. Pro tyto účely vychází z pojetí účetnictví v podniku, jeho obsahu a vnímání jako komplexu zpracování finančních i nefinančních informací hospodářské reality. Dále jsou uvedeny nezbytné legislativní náležitosti vymezující účetnictví podniku a specifika kladená na účetní práce prováděné na počítači. Součástí práce je také zhodnocení výhod a nevýhod outsourcingu, tj. externího zpracování účetních prací externím subjektem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed at designing an accounting system for the company that would serve as a source of information primarily for internal users to support them in decision making process. For this purpose it defines the concept of accounting in the company, its determinants and perception as a complex of processing financial and non-financial indicators that describe the economic reality. There are also given the legislative requirements defining company?s accounting and specifics of its processing on a computer. Furthermore, this work evaluates the advantages and disadvantages of outsourcing accounting work, i. e. processing it externally.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kocourkova_DP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kocourkova.pdfPosudek vedoucího práce628,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kocourkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce646,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kocourkova.PDFPrůběh obhajoby práce219,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9776

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.