Title: Návrh účetního systému ve vybraném podniku
Other Titles: Accounting system design for selected company
Authors: Kocourková, Monika
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hinke, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9776
Keywords: účetnictví;účetní systém;subsystémy účetních informací;outsourcing
Keywords in different language: accounting;accounting system;accounting information subsystems;outsourcing
Abstract: Předložená práce je zaměřena na navržení účetního systému pro konkrétní podnik tak, aby byl zdrojem informací pro rozhodování především interních uživatelů. Pro tyto účely vychází z pojetí účetnictví v podniku, jeho obsahu a vnímání jako komplexu zpracování finančních i nefinančních informací hospodářské reality. Dále jsou uvedeny nezbytné legislativní náležitosti vymezující účetnictví podniku a specifika kladená na účetní práce prováděné na počítači. Součástí práce je také zhodnocení výhod a nevýhod outsourcingu, tj. externího zpracování účetních prací externím subjektem.
Abstract in different language: This thesis is aimed at designing an accounting system for the company that would serve as a source of information primarily for internal users to support them in decision making process. For this purpose it defines the concept of accounting in the company, its determinants and perception as a complex of processing financial and non-financial indicators that describe the economic reality. There are also given the legislative requirements defining company?s accounting and specifics of its processing on a computer. Furthermore, this work evaluates the advantages and disadvantages of outsourcing accounting work, i. e. processing it externally.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocourkova_DP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
kocourkova.pdfPosudek vedoucího práce628,58 kBAdobe PDFView/Open
kocourkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce646,44 kBAdobe PDFView/Open
kocourkova.PDFPrůběh obhajoby práce219,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.