Název: Analýza účetní uzávěrky a závěrky podniku
Další názvy: Analysis of financial statements and company´s annual final accounts
Autoři: Konečná, Slávka
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Kotková, Martina
Oponent: Hinke, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9777
Klíčová slova: účetní uzávěrka;účetní závěrka;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: balance sheet;profit and loss statement;cash flow statement
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou účetní uzávěrky a závěrky podniku.Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska účetní uzávěrky a závěrky. V praktické části je charakterizován zvolený podnik, analyzován informační a účetní systém, teoretické poznatky jsou aplikvány v praxi v účetní uzávěrce a závěrce v podniku a je provedena finanční analýza.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation is focused on analysis of financial statements and company´s annual final accounts. Dissertation is divided into theoretical and practical part.Theoretical part describes the way of closing books and financial statements.Practical part describes the company and then analyse final accounts and the financial statement of the company. The financial analysis is the instrument for financial management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Konecna_Slavka.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konecna.pdfPosudek vedoucího práce637 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konecna.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce612,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konecna.PDFPrůběh obhajoby práce241,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9777

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.