Title: Analýza účetní uzávěrky a závěrky podniku
Other Titles: Analysis of financial statements and company´s annual final accounts
Authors: Konečná, Slávka
Advisor: Červený, Josef
Kotková, Martina
Referee: Hinke, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9777
Keywords: účetní uzávěrka;účetní závěrka;finanční analýza
Keywords in different language: balance sheet;profit and loss statement;cash flow statement
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou účetní uzávěrky a závěrky podniku.Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska účetní uzávěrky a závěrky. V praktické části je charakterizován zvolený podnik, analyzován informační a účetní systém, teoretické poznatky jsou aplikvány v praxi v účetní uzávěrce a závěrce v podniku a je provedena finanční analýza.
Abstract in different language: This dissertation is focused on analysis of financial statements and company´s annual final accounts. Dissertation is divided into theoretical and practical part.Theoretical part describes the way of closing books and financial statements.Practical part describes the company and then analyse final accounts and the financial statement of the company. The financial analysis is the instrument for financial management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Konecna_Slavka.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
konecna.pdfPosudek vedoucího práce637 kBAdobe PDFView/Open
konecna.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce612,51 kBAdobe PDFView/Open
konecna.PDFPrůběh obhajoby práce241,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.