Title: Nákladový controlling ve zvoleném podniku
Other Titles: Cost controlling in a selected company
Authors: Lišková, Lucie
Advisor: Červený, Josef
Referee: Frantl, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9782
Keywords: controlling;nákladové účetnictví;kalkulace nákladů
Keywords in different language: controlling;cost accounting;cost calculation
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku nákladového contorllingu ve společnosti MEILLERGHP a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z odborné literatury. Pozornost je věnována koncepci controllingu, jeho úlohám, dále pak definici jednotlivých druhů nákladů a nákladovým kalkulacím. Praktická část je zaměřena na finanční analýzu společnosti, analýzu současného využití controllingových nástrojů a jejich vyhodnocení na základě teoretických poznatků. V závěrečné části jsou společnosti navrženy nové metody a možná zlepšení.
Abstract in different language: This thesis is focused on the problematics of cost controlling of the company MEILLERGHP a.s. The work is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, facts from specialized resources are being processed. Attention is brought to the conception of controlling, its aim, to the definition of different kinds of costs and cost calculation. The practical part is focused on financial analysis, analysis of today's controlling tool utilization and their evaluation, based on theoretical knowledge. The closing part suggests new methods and improvements for the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Liskova_2013.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
liskova.pdfPosudek vedoucího práce633,52 kBAdobe PDFView/Open
liskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce525,69 kBAdobe PDFView/Open
liskova0001.PDFPrůběh obhajoby práce218,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.