Název: Nákladový controlling ve zvoleném podniku
Další názvy: Cost controlling in a selected company
Autoři: Lišková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Frantl, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9782
Klíčová slova: controlling;nákladové účetnictví;kalkulace nákladů
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;cost accounting;cost calculation
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku nákladového contorllingu ve společnosti MEILLERGHP a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z odborné literatury. Pozornost je věnována koncepci controllingu, jeho úlohám, dále pak definici jednotlivých druhů nákladů a nákladovým kalkulacím. Praktická část je zaměřena na finanční analýzu společnosti, analýzu současného využití controllingových nástrojů a jejich vyhodnocení na základě teoretických poznatků. V závěrečné části jsou společnosti navrženy nové metody a možná zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the problematics of cost controlling of the company MEILLERGHP a.s. The work is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, facts from specialized resources are being processed. Attention is brought to the conception of controlling, its aim, to the definition of different kinds of costs and cost calculation. The practical part is focused on financial analysis, analysis of today's controlling tool utilization and their evaluation, based on theoretical knowledge. The closing part suggests new methods and improvements for the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Liskova_2013.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
liskova.pdfPosudek vedoucího práce633,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
liskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce525,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
liskova0001.PDFPrůběh obhajoby práce218,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.