Title: Finanční analýza
Other Titles: Financial Analysis
Authors: Nikendeiová, Hana
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Kotrbová, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9784
Keywords: finanční analýza;interní a externí analýza;hodnocení společnosti
Keywords in different language: financial analysis;external and internal analysis;evaluation of comapny
Abstract: Předložená práce na téma "Finanční analýza" se zabývá hodnocením společnosti UBK s.r.o. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit pozici podniku a navrhnout možná doporučení, která napomohou jejímu rozvoji. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na která plynně navazuje část praktická. V praktické části je představena společnost UBK s.r.o. a je zpracována samotná finanční analýza. Pro vypracování finanční analýzy byly použity rozdílové ukazatele, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele a analýza soustav ukazatelů. V poslední části diplomové práce je analyzováno externí a interní prostředí firmy, sestavena SWOT analýza a jsou zde navrhnuta doporučení.
Abstract in different language: The presented thesis on the topic of "Financial Analysis" is focused on evaluation of company UBK s.r.o. The purpose of this thesis was evaluationn of position of the company and proposed action, which can help the company in future development. Thesis has four section. In the first part was worked teoretical base. After theoretical base follows the practical part. In the practical part is introduced the company UBK s.r.o. and there is processed financial analysis for the company too. For the analysis processing were selected the most used indicators of financial analysis. In the last part of this thesis is analyzed external and internal position of company UBK s.r.o.,there is processed the SWOT analysis and there are proposed recommendations for the company.
Rights: Plný text práce není zpřístupněn.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final 07122012.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
5_ved_nikendeiova.pdfPosudek vedoucího práce592,34 kBAdobe PDFView/Open
25_opon_nikendeiova.pdfPosudek oponenta práce583,27 kBAdobe PDFView/Open
Nikendeiova.PDFPrůběh obhajoby práce317,54 kBAdobe PDFView/Open
Nikendeiova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP260,15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.