Název: Finanční analýza
Další názvy: Financial Analysis
Autoři: Nikendeiová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Kotrbová, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9784
Klíčová slova: finanční analýza;interní a externí analýza;hodnocení společnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;external and internal analysis;evaluation of comapny
Abstrakt: Předložená práce na téma "Finanční analýza" se zabývá hodnocením společnosti UBK s.r.o. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit pozici podniku a navrhnout možná doporučení, která napomohou jejímu rozvoji. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na která plynně navazuje část praktická. V praktické části je představena společnost UBK s.r.o. a je zpracována samotná finanční analýza. Pro vypracování finanční analýzy byly použity rozdílové ukazatele, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele a analýza soustav ukazatelů. V poslední části diplomové práce je analyzováno externí a interní prostředí firmy, sestavena SWOT analýza a jsou zde navrhnuta doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis on the topic of "Financial Analysis" is focused on evaluation of company UBK s.r.o. The purpose of this thesis was evaluationn of position of the company and proposed action, which can help the company in future development. Thesis has four section. In the first part was worked teoretical base. After theoretical base follows the practical part. In the practical part is introduced the company UBK s.r.o. and there is processed financial analysis for the company too. For the analysis processing were selected the most used indicators of financial analysis. In the last part of this thesis is analyzed external and internal position of company UBK s.r.o.,there is processed the SWOT analysis and there are proposed recommendations for the company.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_final 07122012.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
5_ved_nikendeiova.pdfPosudek vedoucího práce592,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
25_opon_nikendeiova.pdfPosudek oponenta práce583,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nikendeiova.PDFPrůběh obhajoby práce317,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nikendeiova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP260,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.