Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorČervený, Josefcs
dc.contributor.authorŠípová, Michaelacs
dc.contributor.refereeLukeš, Jancs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:37Z
dc.date.available2012-08-31cs
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-26cs
dc.identifier52024cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9787
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na plánování a finanční prognózy ve společnosti ŠkoFIN, s.r.o. Struktura diplomové práce je tvořena třemi hlavními částmi. První část je věnována teorii, která blíže specifikuje jednotlivé druhy plánů. Druhá část je částí praktickou, kde je z dlouhodobého hlediska provedena celková analýza společnosti ŠkoFIN, s.r.o. V rámci praktické části jsou analyzovány interní a externí vlivy na podnik. Závěry z této analýzy jsou použity k sestavení strategické analýzy. V poslední třetí části je na základě získaných poznatků vyhotoven návrh strategického plánu a finanční plán.cs
dc.format78 s. (86 309 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.cs
dc.subjectplánování podnikucs
dc.subjectstrategické plánovánícs
dc.subjectinvestiční plánovánícs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjectvýkazycs
dc.titlePlánování a finanční prognózy v podnikucs
dc.title.alternativePlanning and financial perspectives in a companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.embargo2112-04-26
dc.description.abstract-translatedThe submitted thesis is focused on planning and financial perspectives in the company ŠkoFIN, Ltd. The thesis consists of three main parts. The first part of the thesis is devoted the theory that specifies the various types of plans. The second part is the practical part, where a comprehensive analysis of ŠkoFIN, Ltd. was done. In the practical part the internal and external influences on company are analyzed. The conclusions from this analysis are used to build a strategic analysis. The last part used the knowledge from the analyses to form a proposal strategic and financial plan for ŠkoFIN, Ltd.en
dc.title.otherneuvedenocs
dc.subject.translatedbusiness planningen
dc.subject.translatedstrategic planningen
dc.subject.translatedinvestment planningen
dc.subject.translatedfinancial planningen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedpredictionen
dc.subject.translatedfinancial statementsen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michaela_Sipova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
sipova.pdfPosudek vedoucího práce653,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sipova_1.pdfPosudek oponenta práce575,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sipova_2.PDFPrůběh obhajoby práce215,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sipova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP266,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.