Název: Controlling a jeho aplikace ve vybraném podnikatelském subjektu
Další názvy: Controlling and how to apply it in a selected business
Autoři: Kýček, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Krejčí, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9791
Klíčová slova: controlling;reporting;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;reporting;financial analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu controllingu a jeho využití ve vybraném podnikatelském subjektu, konkrétně ve společnosti SEG s.r.o. Teoretická část se věnuje charakteristice controllingu, jeho metod a nástrojů. V praktické části se práce zabývá charakteristikou společnosti SEG s.r.o., analyzováním a vyhodnocením jejích controllingových aktivit a návrhem na zlepšení současné situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed at the controlling analysis and the application of it in a selected business, specifically in the company of SEG s.r.o. The theoretical part is devoted to controlling characteristics, its methods and tools. In the practical part the thesis deals with the characteristics of the SEG s.r.o. company, the analysis and the assessment of its controlling activities and the proposal of how to improve the current situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kycek.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
25_ved_kycek.pdfPosudek vedoucího práce683,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
17_opon_kycek.pdfPosudek oponenta práce569,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kycek.PDFPrůběh obhajoby práce314,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9791

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.