Název: Zásada opatrnosti v účetnictví
Další názvy: Precautionary principle in accounting
Autoři: Menclová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9799
Klíčová slova: účetní zásady;zásada opatrnosti;rezervy;opravné položky;odpisy;oceňování
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting principles;precautionary principle;provisions;allowances;depreciation;measurement
Abstrakt: Předložená diplomová práce pojednává o zásadě opatrnosti v účetnictví. Zásada opatrnosti představuje jednu ze všeobecně uznávaných zásad dodržovanou nejen v českém účetnictví, ale i v mezinárodním účetnictví. První kapitola této práce se zabývá účetními systémy a všeobecnými účetními zásadámi dodržovanými v ČR i ve světě. Dále je pozornost věnována nástrojům zásady opatrnosti, mezi které patří rezervy, opravné položky, odpisy a oceňování majetku. Tyto nástroje jsou uvedeny jak z pohledu české legislativy, tak i z pohledu IFRS a US GAAP.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted master thesis deals with the precautionary principle in accounting. Precautionary principle is one of the generally accepted principles followed, not only in the Czech accounting, but also in international accounting. The first chapter of this thesis deals with the accounting systems and general accounting principles followed in the Czech Republic and in the world. Attention is also paid to the precautionary principle instruments, including provisions, allowances, depreciation and measurement. These instruments are presented from the perspective of the Czech legislation, as well as from the perspective of IFRS and US GAAP.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Lucie Menclova 2013.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
menclova.pdfPosudek vedoucího práce681,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
menclova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce547,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
menclova.PDFPrůběh obhajoby práce220,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9799

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.