Title: Zásada opatrnosti v účetnictví
Other Titles: Precautionary principle in accounting
Authors: Menclová, Lucie
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9799
Keywords: účetní zásady;zásada opatrnosti;rezervy;opravné položky;odpisy;oceňování
Keywords in different language: accounting principles;precautionary principle;provisions;allowances;depreciation;measurement
Abstract: Předložená diplomová práce pojednává o zásadě opatrnosti v účetnictví. Zásada opatrnosti představuje jednu ze všeobecně uznávaných zásad dodržovanou nejen v českém účetnictví, ale i v mezinárodním účetnictví. První kapitola této práce se zabývá účetními systémy a všeobecnými účetními zásadámi dodržovanými v ČR i ve světě. Dále je pozornost věnována nástrojům zásady opatrnosti, mezi které patří rezervy, opravné položky, odpisy a oceňování majetku. Tyto nástroje jsou uvedeny jak z pohledu české legislativy, tak i z pohledu IFRS a US GAAP.
Abstract in different language: The submitted master thesis deals with the precautionary principle in accounting. Precautionary principle is one of the generally accepted principles followed, not only in the Czech accounting, but also in international accounting. The first chapter of this thesis deals with the accounting systems and general accounting principles followed in the Czech Republic and in the world. Attention is also paid to the precautionary principle instruments, including provisions, allowances, depreciation and measurement. These instruments are presented from the perspective of the Czech legislation, as well as from the perspective of IFRS and US GAAP.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Lucie Menclova 2013.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
menclova.pdfPosudek vedoucího práce681,4 kBAdobe PDFView/Open
menclova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce547,42 kBAdobe PDFView/Open
menclova.PDFPrůběh obhajoby práce220,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.