Title: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Other Titles: Company evolvement analysis during the economic crisis
Authors: Rezková, Ivana
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Svoboda, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9811
Keywords: hospodářská krize;finanční krize;finanční analýza;finanční plán;controlling
Keywords in different language: economic crisis;financial crisis;financial analysis;financial plan;controlling
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu podniku Pavel Seidl ? DrevyS v době hospodářské krize. Cílem je zhodnotit vývoj a výsledky firmy v době hospodářské krize pomocí klíčových indikátorů výkonnosti a navržení případných doporučení k překonání dopadu hospodářské krize. K řešení dané problematiky jsou použity vybrané ukazatelé finanční analýzy a dále aplikace bankrotních modelů, jejichž smyslem je předpovídat hrozící úpadek podniku.
Abstract in different language: This thesis targets the analysis of development of Pavel Seidl - DrevyS during the economic crisis. The aim of thesis is to analyse evaluation of a development and results of the company during the economic crisis using the key performance indicators and at introducing recommendations how to overcome the impact of the economic crisis. There are selected indicators used to determine the financial analysis of the company in order to identify financial, economic, or any such problems in the firm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Ivana Rezkova, K120031K.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
rezkova.pdfPosudek vedoucího práce581,57 kBAdobe PDFView/Open
rezkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce645,42 kBAdobe PDFView/Open
rezkova.PDFPrůběh obhajoby práce226,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.