Název: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Další názvy: Company evolvement analysis during the economic crisis
Autoři: Rezková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Svoboda, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9811
Klíčová slova: hospodářská krize;finanční krize;finanční analýza;finanční plán;controlling
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;financial crisis;financial analysis;financial plan;controlling
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na analýzu podniku Pavel Seidl ? DrevyS v době hospodářské krize. Cílem je zhodnotit vývoj a výsledky firmy v době hospodářské krize pomocí klíčových indikátorů výkonnosti a navržení případných doporučení k překonání dopadu hospodářské krize. K řešení dané problematiky jsou použity vybrané ukazatelé finanční analýzy a dále aplikace bankrotních modelů, jejichž smyslem je předpovídat hrozící úpadek podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis targets the analysis of development of Pavel Seidl - DrevyS during the economic crisis. The aim of thesis is to analyse evaluation of a development and results of the company during the economic crisis using the key performance indicators and at introducing recommendations how to overcome the impact of the economic crisis. There are selected indicators used to determine the financial analysis of the company in order to identify financial, economic, or any such problems in the firm.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. Ivana Rezkova, K120031K.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rezkova.pdfPosudek vedoucího práce581,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rezkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce645,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rezkova.PDFPrůběh obhajoby práce226,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9811

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.