Název: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of the development of an organization during the economic crisis
Autoři: Talafantová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Pavelek, Radim
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9826
Klíčová slova: hospodářská krize;analýza;vývoj;model
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;analysis;development;model
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje podniku Rafia, s.r.o. v době hospodářské krize a dále na stanovení doporučených přístupů, které by podnik měl v tomto nelehkém období dodržovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the analysis of the development of an organization Rafia, s.r.o. at the time of the economic crisis and the subsequent determination of recommended approaches that the organization should follow at the difficult time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce14,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
43_ved_talafantova.pdfPosudek vedoucího práce753,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
39_opon_talafantova.pdfPosudek oponenta práce573,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Talafantova.PDFPrůběh obhajoby práce309,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.