Title: Časoprostorová analýza působení mírových misí OSN v letech 1948 - 2012
Other Titles: Space - Time analysis of the United Nation peacekeeping missions in 1948 - 2012
Authors: Kosová, Petra
Advisor: Preis, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9873
Keywords: mírové operace;Afrika;časový mandát;lidské zdroje;ekonomická náročnost;typy konfliktů;ukončené a probíhající operace na udržení míru
Keywords in different language: peacekeeping operations;Africa;time mandate;human resources;economic demands;types of conflicts;completed and ongoing peacekeeping operations
Abstract: Cílem této práce je časoprostorová analýza mírových operací OSN na území Afriky v letech 1948 - 2012, pomocí zvolených měřitelných parametrů: časový mandát, ekonomická náročnost, lidské zdroje a typy konfliktů. Na základě dostupných dat a informací byla analýza provedena dle těchto parametrů u probíhajících a ukončených mírových operací OSN.
Abstract in different language: The aim of this work is Space - Time analysis of the United Nations peacekeeping operations in Africa in the years 1948 ? 2012, using a selection of measurable parameters: time mandate, economic aspects, human resources and types of conflicts. Based on the available data and information, an analysis was carried out according to these parameters in the ongoing as well as the completed United Nations peacekeeping operations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kosova.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
KOSOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce583,01 kBAdobe PDFView/Open
KOSOVA_O.pdfPosudek oponenta práce774,38 kBAdobe PDFView/Open
kosova p.pdfPrůběh obhajoby práce223,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.