Název: Časoprostorová analýza působení mírových misí OSN v letech 1948 - 2012
Další názvy: Space - Time analysis of the United Nation peacekeeping missions in 1948 - 2012
Autoři: Kosová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Preis, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9873
Klíčová slova: mírové operace;Afrika;časový mandát;lidské zdroje;ekonomická náročnost;typy konfliktů;ukončené a probíhající operace na udržení míru
Klíčová slova v dalším jazyce: peacekeeping operations;Africa;time mandate;human resources;economic demands;types of conflicts;completed and ongoing peacekeeping operations
Abstrakt: Cílem této práce je časoprostorová analýza mírových operací OSN na území Afriky v letech 1948 - 2012, pomocí zvolených měřitelných parametrů: časový mandát, ekonomická náročnost, lidské zdroje a typy konfliktů. Na základě dostupných dat a informací byla analýza provedena dle těchto parametrů u probíhajících a ukončených mírových operací OSN.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is Space - Time analysis of the United Nations peacekeeping operations in Africa in the years 1948 ? 2012, using a selection of measurable parameters: time mandate, economic aspects, human resources and types of conflicts. Based on the available data and information, an analysis was carried out according to these parameters in the ongoing as well as the completed United Nations peacekeeping operations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kosova.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOSOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce583,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOSOVA_O.pdfPosudek oponenta práce774,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kosova p.pdfPrůběh obhajoby práce223,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9873

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.