Title: Hodnocení kontinentality klimatu na území Německa a Česka
Other Titles: Evaluation of climate continentality in Germany and the Czech Republic
Authors: Štětinová, Martina
Advisor: Kopp, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9874
Keywords: klima;kontinentalita;oceánita;indexy kontinentality
Keywords in different language: climate;continentality;oceanity;indices of continentality
Abstract: Tato bakalářská práce vysvětluje vliv klimatických činitelů na rozložení kontinentality klimatu a popisuje i další vlivy, které kontinentalitu ovlivňují na území Německa a Česka. Práce obsahuje hodnocení termické a ombrické kontinentality pomocí indexů kontinentality. Mapové výstupy jsou vytvořené pomocí programu ArcGIS.
Abstract in different language: This bachelor's dissertation describes and explains influence of climate factors on distribution of the climate continentality as well other factors which impact territory of Germany and Czech. The project includes assessment of thermal and ombric continentality using the indices of continentality. The map outputs are made using a program ArcGIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stetinova_M.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
stetinova v.pdfPosudek vedoucího práce744,1 kBAdobe PDFView/Open
stetinova o.pdfPosudek oponenta práce863,9 kBAdobe PDFView/Open
stetinova.pdfPrůběh obhajoby práce145,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.