Název: Hodnocení kontinentality klimatu na území Německa a Česka
Další názvy: Evaluation of climate continentality in Germany and the Czech Republic
Autoři: Štětinová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9874
Klíčová slova: klima;kontinentalita;oceánita;indexy kontinentality
Klíčová slova v dalším jazyce: climate;continentality;oceanity;indices of continentality
Abstrakt: Tato bakalářská práce vysvětluje vliv klimatických činitelů na rozložení kontinentality klimatu a popisuje i další vlivy, které kontinentalitu ovlivňují na území Německa a Česka. Práce obsahuje hodnocení termické a ombrické kontinentality pomocí indexů kontinentality. Mapové výstupy jsou vytvořené pomocí programu ArcGIS.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's dissertation describes and explains influence of climate factors on distribution of the climate continentality as well other factors which impact territory of Germany and Czech. The project includes assessment of thermal and ombric continentality using the indices of continentality. The map outputs are made using a program ArcGIS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stetinova_M.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stetinova v.pdfPosudek vedoucího práce744,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stetinova o.pdfPosudek oponenta práce863,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stetinova.pdfPrůběh obhajoby práce145,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.