Title: Vliv povolání všeobecné sestry na její životní styl
Other Titles: Effect of occupational nurse at her lifestyle
Authors: Rainkeová, Michaela
Advisor: Teslíková, Petra Elizabeth
Referee: Pinkasová, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9879
Keywords: práce;povolání;pracovní výkon;pracovní prostředí;únava;zdravý životní styl;životospráva;obezita;fyzická aktivita;kouření;duševní hygiena;stres;relaxace
Keywords in different language: job;occupation;job performance;work enviroment;fatigue;healthy lifestyle;nutrition;obesity;physical activity;smoking;mental hygiene;stess;relaxation
Abstract: V bakalářské práci jsem se snažila zjistit, zda má povolání všeobecné sestry vliv na životní styl. Zdravý životní styl obecně zahrnuje životosprávu, fyzickou aktivitu a odpočinek.Životní styl je přístup k vlastnímu životu a zdraví. Toto povolánímá velmi specifické podmínky. Jako cíl jsem si zvolila, zjistit jak ovlivňuje toto povolání životní styl.
Abstract in different language: In my bachelor work I tried to find out whether the profession of a nurse influence on lifestyle. Healthy lifestyle generally includes diet, physical activity and relaxation Lifestyle is acces to their lives and health. This occupation has very specific circumstances. As a target I have chosen to find out how it affects the profession lifestyle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce722,1 kBAdobe PDFView/Open
Rainkeova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce90,56 kBAdobe PDFView/Open
Rainkeova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce428,48 kBAdobe PDFView/Open
Rainkeova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce439,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.