Název: Vliv povolání všeobecné sestry na její životní styl
Další názvy: Effect of occupational nurse at her lifestyle
Autoři: Rainkeová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Teslíková, Petra Elizabeth
Oponent: Pinkasová, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9879
Klíčová slova: práce;povolání;pracovní výkon;pracovní prostředí;únava;zdravý životní styl;životospráva;obezita;fyzická aktivita;kouření;duševní hygiena;stres;relaxace
Klíčová slova v dalším jazyce: job;occupation;job performance;work enviroment;fatigue;healthy lifestyle;nutrition;obesity;physical activity;smoking;mental hygiene;stess;relaxation
Abstrakt: V bakalářské práci jsem se snažila zjistit, zda má povolání všeobecné sestry vliv na životní styl. Zdravý životní styl obecně zahrnuje životosprávu, fyzickou aktivitu a odpočinek.Životní styl je přístup k vlastnímu životu a zdraví. Toto povolánímá velmi specifické podmínky. Jako cíl jsem si zvolila, zjistit jak ovlivňuje toto povolání životní styl.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor work I tried to find out whether the profession of a nurse influence on lifestyle. Healthy lifestyle generally includes diet, physical activity and relaxation Lifestyle is acces to their lives and health. This occupation has very specific circumstances. As a target I have chosen to find out how it affects the profession lifestyle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce722,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rainkeova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce90,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rainkeova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce428,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rainkeova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce439,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9879

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.