Název: Význam správného vedení zdravotnické dokumentace
Další názvy: The meaning of correct administration of medical documentation
Autoři: Slepičková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Houšková, Miroslava
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9881
Klíčová slova: zdravotnická dokumentace;ošetřovatelská dokumentace;vedení dokumentace;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: medical documentation;nursing documentation;administration of documentation;general nurse
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části bakalářské práce se zabývám zdravotnickou dokumentací obecně. Jejím obsahem, vedením a tím, jak se s ní má správně nakládat. Dále se krátce zmiňuji o fotodokumentaci a o elektronické dokumentaci. V dalších kapitolách se věnuji ošetřovatelství, ošetřovatelskému procesu a ošetřovatelské dokumentaci. V praktické části práce prezentuji výzkum, který zjišťuje názor všeobecných sester na dokumentaci. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jestli všeobecné sestry vědí, jak správně dokumentaci vést a jak k ní přistupovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's Thesis is composed of the theoretical and the practical parts. The theoretical part deals with the medical documentation in general, its content, management and its right maintenance. Then, the electronic and photo documentations are briefly mentioned. The other chapters are devoted to the nursing care, the nursing care process and its documentation. In the practical part a research is introduced. The aim of this research is to learn the general nurses' opinion of the documentation. This research aims to find out, whether the general nurses are well informed about the documentation management and approach.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Slepickova.pdfPlný text práce213,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slepickova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce92,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slepickova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce350,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slepickova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce428,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9881

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.