Title: Význam správného vedení zdravotnické dokumentace
Other Titles: The meaning of correct administration of medical documentation
Authors: Slepičková, Eva
Advisor: Houšková, Miroslava
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9881
Keywords: zdravotnická dokumentace;ošetřovatelská dokumentace;vedení dokumentace;všeobecná sestra
Keywords in different language: medical documentation;nursing documentation;administration of documentation;general nurse
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části bakalářské práce se zabývám zdravotnickou dokumentací obecně. Jejím obsahem, vedením a tím, jak se s ní má správně nakládat. Dále se krátce zmiňuji o fotodokumentaci a o elektronické dokumentaci. V dalších kapitolách se věnuji ošetřovatelství, ošetřovatelskému procesu a ošetřovatelské dokumentaci. V praktické části práce prezentuji výzkum, který zjišťuje názor všeobecných sester na dokumentaci. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jestli všeobecné sestry vědí, jak správně dokumentaci vést a jak k ní přistupovat.
Abstract in different language: The Bachelor's Thesis is composed of the theoretical and the practical parts. The theoretical part deals with the medical documentation in general, its content, management and its right maintenance. Then, the electronic and photo documentations are briefly mentioned. The other chapters are devoted to the nursing care, the nursing care process and its documentation. In the practical part a research is introduced. The aim of this research is to learn the general nurses' opinion of the documentation. This research aims to find out, whether the general nurses are well informed about the documentation management and approach.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Slepickova.pdfPlný text práce213,93 kBAdobe PDFView/Open
Slepickova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce92,51 kBAdobe PDFView/Open
Slepickova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce350,8 kBAdobe PDFView/Open
Slepickova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce428,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.