Title: Role všeobecné sestry při vedení mimotělního oběhu formou miniinvazivních systémů
Other Titles: Role of graduate nurse during cardiopulmonary bypass management miniinvasive systems technique
Authors: Staszko, Martin
Advisor: Mašín, Jaroslav
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9882
Keywords: kardiochirurgie;miniinvazivní mimotělní oběh;konvenční mimotělní oběh;klinický perfuziolog;hypovolemie;hemodiluce;centrifugální čerpadlo;současná doba
Keywords in different language: cardiosurgery;miniinvazive extracorporeal circulation;conventional extracorporeal circulation;clinical perfusionist;hypovolenia;hemodilution;centrifugal pump;present days
Abstract: Hlavní náplň této bakalářské práce tvoří problematika mimotělního oběhu a jeho modifikací se zaměřením na miniinvazivní mimotělní cirkulaci. V teoretické části se práce zabývá jednotlivými částmi a komponenty mimotělního oběhu včetně jejich funkcí a porovnáním s komponenty oběhu miniinvazivního. Dále je v práci uvedena problematika miniinvazivní mimotělní cirkulace s vyjádřením jejích základních charakteristik. V praktické části práce jsou porovnány dvě kasuistiky, ve kterých je poukázáno na základní rozdíly mezi formami konvenčního a miniinvazivního mimotělního oběhu. V závěru práce jsou shrnuty hlavní rozdíly a navrženo řešení s možnosti dalšího šetření v této problematice.
Abstract in different language: The main issue of the Bachelor´s thesis is a cardiopulmonary bypass system, its modifications particularly those of minimally invasive systems. In the theoretical part of the thesis drala with diferent parts and components including extracorporeal circulation function and their comparsion with the components of the corporeal miniinvasive. It is also mentioned problem in the work mininvasive extracorporeal circulation with a statement of their basic characteristics. In the practical part of the two cause studies are compared in which the autor point out the fundamental differences between the forms of conventional and miniinvasive ectracorporeal circulation. The conclusion summarizes the main differences and proposed solutions with the posibility of further investigations in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARTIN STASZKO BP origanal.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Staszko.jpgPosudek vedoucího práce129,81 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Staszko.jpgPosudek oponenta práce140,14 kBJPEGThumbnail
View/Open
Staszko_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce416,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.