Název: Role všeobecné sestry při vedení mimotělního oběhu formou miniinvazivních systémů
Další názvy: Role of graduate nurse during cardiopulmonary bypass management miniinvasive systems technique
Autoři: Staszko, Martin
Vedoucí práce/školitel: Mašín, Jaroslav
Oponent: Pavlíková, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9882
Klíčová slova: kardiochirurgie;miniinvazivní mimotělní oběh;konvenční mimotělní oběh;klinický perfuziolog;hypovolemie;hemodiluce;centrifugální čerpadlo;současná doba
Klíčová slova v dalším jazyce: cardiosurgery;miniinvazive extracorporeal circulation;conventional extracorporeal circulation;clinical perfusionist;hypovolenia;hemodilution;centrifugal pump;present days
Abstrakt: Hlavní náplň této bakalářské práce tvoří problematika mimotělního oběhu a jeho modifikací se zaměřením na miniinvazivní mimotělní cirkulaci. V teoretické části se práce zabývá jednotlivými částmi a komponenty mimotělního oběhu včetně jejich funkcí a porovnáním s komponenty oběhu miniinvazivního. Dále je v práci uvedena problematika miniinvazivní mimotělní cirkulace s vyjádřením jejích základních charakteristik. V praktické části práce jsou porovnány dvě kasuistiky, ve kterých je poukázáno na základní rozdíly mezi formami konvenčního a miniinvazivního mimotělního oběhu. V závěru práce jsou shrnuty hlavní rozdíly a navrženo řešení s možnosti dalšího šetření v této problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: The main issue of the Bachelor´s thesis is a cardiopulmonary bypass system, its modifications particularly those of minimally invasive systems. In the theoretical part of the thesis drala with diferent parts and components including extracorporeal circulation function and their comparsion with the components of the corporeal miniinvasive. It is also mentioned problem in the work mininvasive extracorporeal circulation with a statement of their basic characteristics. In the practical part of the two cause studies are compared in which the autor point out the fundamental differences between the forms of conventional and miniinvasive ectracorporeal circulation. The conclusion summarizes the main differences and proposed solutions with the posibility of further investigations in this area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MARTIN STASZKO BP origanal.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Staszko.jpgPosudek vedoucího práce129,81 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Staszko.jpgPosudek oponenta práce140,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Staszko_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce416,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.