Title: Psychika ženy v těhotenství
Other Titles: The Psyche of a Woman in Pregnancy
Authors: Brzáková, Nikola
Advisor: Lorenzová, Eva
Referee: Romanová, Vlasta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9885
Keywords: psychologie ženy;psychologie těhotenství;typické těhotenské pocity;plánované a neplánované těhotenství;psychologická podpora těhotných žen
Keywords in different language: the psychology of a woman;the psychology of pregnancy;typical feelings in pregnancy;planned and unplanned pregnancies;the psychological support of pregnant women
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o psychice ženy v průběhu celého těhotenství. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s psychologií těhotenství, s významem partnera a matky pro těhotnou ženu a s faktory, které mohou ovlivnit prožívání ženy během těhotenství. Je také zaměřena na psychologickou podporu pro těhotné ženy a na možnosti porodní asistentky v této oblasti. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum zaměřený na analýzu pocitů žen v jednotlivých trimestrech z hlediska plánování těhotenství.
Abstract in different language: This thesis deals with the psyche of a woman during the whole period of pregnancy. The work is divided into a theoretical and a practical parts. The theoretical part brings information about the psychology of pregnancy, about the role of the partner and mother in the life of a pregnant woman, and about the factors which can influence the woman´s experiencing during pregnancy. The work is also focused on both the psychological support of a pregnant woman and the possibilities of the midwife in this phase. The practical part contains a qualitative research offering an analysis of woman´s feelings in individual trimesters in light of pregnancy planning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Psychika zeny v tehotenstvi.pdfPlný text práce520,85 kBAdobe PDFView/Open
Brzakova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce77,61 kBAdobe PDFView/Open
Brzakova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce173,96 kBAdobe PDFView/Open
Brzakova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce406,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.