Název: Psychika ženy v těhotenství
Další názvy: The Psyche of a Woman in Pregnancy
Autoři: Brzáková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Lorenzová, Eva
Oponent: Romanová, Vlasta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9885
Klíčová slova: psychologie ženy;psychologie těhotenství;typické těhotenské pocity;plánované a neplánované těhotenství;psychologická podpora těhotných žen
Klíčová slova v dalším jazyce: the psychology of a woman;the psychology of pregnancy;typical feelings in pregnancy;planned and unplanned pregnancies;the psychological support of pregnant women
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o psychice ženy v průběhu celého těhotenství. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s psychologií těhotenství, s významem partnera a matky pro těhotnou ženu a s faktory, které mohou ovlivnit prožívání ženy během těhotenství. Je také zaměřena na psychologickou podporu pro těhotné ženy a na možnosti porodní asistentky v této oblasti. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum zaměřený na analýzu pocitů žen v jednotlivých trimestrech z hlediska plánování těhotenství.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the psyche of a woman during the whole period of pregnancy. The work is divided into a theoretical and a practical parts. The theoretical part brings information about the psychology of pregnancy, about the role of the partner and mother in the life of a pregnant woman, and about the factors which can influence the woman´s experiencing during pregnancy. The work is also focused on both the psychological support of a pregnant woman and the possibilities of the midwife in this phase. The practical part contains a qualitative research offering an analysis of woman´s feelings in individual trimesters in light of pregnancy planning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Psychika zeny v tehotenstvi.pdfPlný text práce520,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brzakova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce77,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brzakova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce173,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brzakova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce406,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9885

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.