Title: Nejčastější problémy v klimakteriu
Other Titles: The most Frequent problems of menopause
Authors: Lačíková, Kateřina
Advisor: Slavíková, Jaroslava
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9888
Keywords: premenopauza;menopauza;perimenopauza;alternativní léčba;hormonální substituční terapie
Keywords in different language: premenopause;menopause;perimenopause;alternative therapy;hormone replacement therapy
Abstract: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na nejčastější problémy žen v klimakteriu a možnosti jejich léčby. Dále se zabývá problematikou nemocí spojených s klimakteriem, hodnocením klimakterických obtíží, psychologickými a sociálními aspekty a sexuální problematikou. Praktická část je výzkumného charakteru a je zaměřena na nejčastější problémy žen, znalosti rizik o této problematice, znalosti alternativní medicíny a psychologické a sexuální aspekty klimakteria.
Abstract in different language: The theoretical part of the thesis focuses on the most common problems of women in menopause and their treatment options. It also deals with the issue of menopause-related disease, evaluation of menopausal symptoms, psychological and social aspects, and sexual issues. The practical part of the research nature and focuses on the most common problems of women, knowledge of risks on this issue, knowledge of alternative medicine and psychological and sexual aspects of the menopause.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Nejcastejsi problemy v klimakteriu.pdfPlný text práce938,14 kBAdobe PDFView/Open
Lacikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce84,13 kBAdobe PDFView/Open
Lacikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce77,95 kBAdobe PDFView/Open
Lacikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce425,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.