Název: Nejčastější problémy v klimakteriu
Další názvy: The most Frequent problems of menopause
Autoři: Lačíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Jaroslava
Oponent: Lorenzová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9888
Klíčová slova: premenopauza;menopauza;perimenopauza;alternativní léčba;hormonální substituční terapie
Klíčová slova v dalším jazyce: premenopause;menopause;perimenopause;alternative therapy;hormone replacement therapy
Abstrakt: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na nejčastější problémy žen v klimakteriu a možnosti jejich léčby. Dále se zabývá problematikou nemocí spojených s klimakteriem, hodnocením klimakterických obtíží, psychologickými a sociálními aspekty a sexuální problematikou. Praktická část je výzkumného charakteru a je zaměřena na nejčastější problémy žen, znalosti rizik o této problematice, znalosti alternativní medicíny a psychologické a sexuální aspekty klimakteria.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the thesis focuses on the most common problems of women in menopause and their treatment options. It also deals with the issue of menopause-related disease, evaluation of menopausal symptoms, psychological and social aspects, and sexual issues. The practical part of the research nature and focuses on the most common problems of women, knowledge of risks on this issue, knowledge of alternative medicine and psychological and sexual aspects of the menopause.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Nejcastejsi problemy v klimakteriu.pdfPlný text práce938,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lacikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce84,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lacikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce77,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lacikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce425,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.