Title: Navázání kontaktu matky s novorozencem po fyziologickém porodu a po porodu císařským řezem
Other Titles: Making Contact between Mother and Newborn Child Following Physiological Delivery and Caesarean Section
Authors: Miková, Pavla
Advisor: Jedličková Vojtová, Tereza
Referee: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9890
Keywords: matka;novorozenec;porod;kontakt;bonding
Keywords in different language: mother;newborn;birth;contact;bonding
Abstract: Bakalářská práce na téma ,,Navázání kontaktu matky s novorozencem po fyziologickém porodu a porodu císařským řezem má dvě části - teoretickou a praktickou". Teoretická část je rozdělena na dvě části. První část teorie je zaměřena na prenatální období, kde je popsána prenatální psychologie, prenatální komunikace, vývoj plodu a psychika ženy v jednotlivých trimestrech. V druhé polovině teoretické části je podrobněji rozebrán kontakt matka - novorozenec po porodu, tzv. bonding. V praktické části je zvolen kvalitativní výzkum pomocí rozhovorů.
Abstract in different language: Bachelor thesis ,,Making contact with a newborn child after physiological delivery and caesarean section has two parts - theoretical and practical". The first half of the theoretical part is focused on the prenatal period, which is described prenatal psychology, prenatal communication, the development of the fetus and mental condition of the mother in particular trimesters. In the second half of the theoretical part is analyzed in more detail, contact mother - newborn after birth, so-called bonding. The practical part comprises qualitative research using interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pavla Mikova.pdfPlný text práce653,89 kBAdobe PDFView/Open
Mikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce98,6 kBAdobe PDFView/Open
Mikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce64,22 kBAdobe PDFView/Open
Mikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce425,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.