Název: Navázání kontaktu matky s novorozencem po fyziologickém porodu a po porodu císařským řezem
Další názvy: Making Contact between Mother and Newborn Child Following Physiological Delivery and Caesarean Section
Autoři: Miková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Jedličková Vojtová, Tereza
Oponent: Ratislavová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9890
Klíčová slova: matka;novorozenec;porod;kontakt;bonding
Klíčová slova v dalším jazyce: mother;newborn;birth;contact;bonding
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ,,Navázání kontaktu matky s novorozencem po fyziologickém porodu a porodu císařským řezem má dvě části - teoretickou a praktickou". Teoretická část je rozdělena na dvě části. První část teorie je zaměřena na prenatální období, kde je popsána prenatální psychologie, prenatální komunikace, vývoj plodu a psychika ženy v jednotlivých trimestrech. V druhé polovině teoretické části je podrobněji rozebrán kontakt matka - novorozenec po porodu, tzv. bonding. V praktické části je zvolen kvalitativní výzkum pomocí rozhovorů.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis ,,Making contact with a newborn child after physiological delivery and caesarean section has two parts - theoretical and practical". The first half of the theoretical part is focused on the prenatal period, which is described prenatal psychology, prenatal communication, the development of the fetus and mental condition of the mother in particular trimesters. In the second half of the theoretical part is analyzed in more detail, contact mother - newborn after birth, so-called bonding. The practical part comprises qualitative research using interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Pavla Mikova.pdfPlný text práce653,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce98,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce64,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce425,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9890

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.