Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová, Jana
dc.contributor.authorOstrovská, Petra
dc.contributor.refereeKašová, Lucie
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:38Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:38Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier49505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9891
dc.description.abstractBakalářská práce zkoumá specifika těhotenství žen ve vyšším věku a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje fyziologické těhotenství, zabývá se plodností v souvislosti s vyšším věkem matky a metodami asistované reprodukce. Informuje o věkem podmíněných onemocněních, komplikacích souvisejících s vyšším věkem matky a o zvýšeném riziku výskytu vrozených vývojových vad u plodu, přičemž nejčastější z nich podrobně popisuje. Dále se zmiňuje o metodách prenatální diagnostiky a o porodu starších žen. Praktická část je zpracována kvalitativním výzkumem formou rozhovorů.cs
dc.format95 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49505-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttěhotenstvícs
dc.subjectvyšší věkcs
dc.subjectplodnostcs
dc.subjectkomplikacecs
dc.subjectvrozené vývojové vadycs
dc.subjectprenatální diagnostikacs
dc.subjectporodcs
dc.titleTěhotenství ve vyšším věkucs
dc.title.alternativePregnancy in Older Ageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the particulars connected with later age pregnancy. The study is divided in a theoretical and a practical part. The theoretical part defines a physiological pregnancy; it deals with the effects of advanced age on fertility and the methods of assisted reproduction. The study also analyses age related diseases and illnesses, old age pregnancy complications and the risks of genetic abnormalities. The most common ones are studied and described in detail. The work also deals with the prenatal diagnosis methods and the births at higher maternal age. The practical part is carried out by the use of qualitative research interviewing.en
dc.subject.translatedpregnancyen
dc.subject.translatedlater ageen
dc.subject.translatedfertilityen
dc.subject.translatedcomplicationsen
dc.subject.translatedgenetic abnormalityen
dc.subject.translatedprenatal diagnosisen
dc.subject.translatedchildbirthen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU, FZS, PAS, Bakalarska prace, Ostrovska Petra, 2013.pdfPlný text práce817,63 kBAdobe PDFView/Open
Ostrovska - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce74,42 kBAdobe PDFView/Open
Ostrovska - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce82,76 kBAdobe PDFView/Open
Ostrovska_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce411,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.