Title: Pohlavně přenosné choroby a těhotenství
Other Titles: Sexually transmitted diseases and pregnancy
Authors: Stejskalová, Hana
Advisor: Horová, Jana
Referee: Sosnovcová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9893
Keywords: HIV;AIDS;těhotenství;prevence;sexuálně přenosné choroby
Keywords in different language: HIV;AIDS;pregnancy;prevetion;sexual transmitted diease
Abstract: Bakalářská práce se zabývá sexuálně přenosnými chorobami a zaměřuje se na těhotenství se suální chorobou. Teoretická část je zaměřena na příznaky, diagnostiku a léčbu těchto onemocnění v těhotenství i mimo gravitidu. Zde jsou popsány rizika pro matku a pro plod při onemocnění STD. V kapitile prevence se zabývám edukací reprodukčního zdraví. Praktická část práce se zabývá kvalitativním výzkumem. V prvním rozhovoru se snažím popsat průběh těhotenství, porodu a šetinedělí u nakažené HIV. V druhém rozhovoru je popsána motivace otěhotnět s HIV nákazou. Rozhovor je tvořený polostandardizovanými otázkami. Hlavním cílem je zjistit, jak ovlivní závažné onemocnění HIV infekcí prožívání mateřství a rozhodnutí mít dítě.
Abstract in different language: This thesis deals with sexual transmitted diseases and focuses on pregnancy with a sexual transmitted diease. The theoretical part focuses on symptoms, diagnostics and treatment of these diseases both in pregnancy and outside of pregnancy. The theoretical patr also describes what risks sexually transmitted dieases to the mother and the fetus. The chapter on prevention includes education of reproductive health. The practical part od this thesis is focused on qualitative research and includes two interviews consisting of half-standardized questions. In the first interview, I will try to descibe the courser of pregnancy, the childbirth and the puerperium of an HIV-positive woman. I will the second interview, I will attempt to describe pregnancy intentions of HIV- positive women. The main aim of this thesis is to find out what impacts the HIV infection has on experiencing motherhood and the decision to have a baby.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace-H.Stejskalova.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
Stejskalova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce70,55 kBAdobe PDFView/Open
Stejskalova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce59,47 kBAdobe PDFView/Open
Stejskalova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce397,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.