Název: Porody doma v historii a dnes
Další názvy: Home births in history and today
Autoři: Škardová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Ratislavová, Kateřina
Oponent: Lorenzová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9894
Klíčová slova: porod doma;porodnictví;vedení;porodní asistentka
Klíčová slova v dalším jazyce: birth at home;midwifery;management;midwife
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku porodů doma. Cílem práce je porovnat porod doma ve dvou časových obdobích. Tato období jsem stanovila na 40. - 50. léta 20. století a na léta 2000 - 2012. V teoretické části popisuji motivaci žen k domácímu porodu, vzdělávání a kompetence porodních asistentek, jejich vybavení k porodu doma, samotné vedení domácího porodu a práci s bolestí při domácím porodu. Pro svou práci jsem zvolila kvalitativní výzkum, v praktické části uvádím rozhovory se dvěma ženami, které rodily doma. V závěrečné diskuzi je provedena analýza prožitku porodu doma a celkové porovnání průběhu porodu u žen v daných obdobích.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis, I focus on the issue of home births. The aim is to compare home birth in two time periods. This time, I set out on the 40th - 50th the 20th century and the years 2000 - 2012. The theoretical part describes the motivation of women to domestic labor, education and skills of midwives, their equipment to home birth, home birth alone leadership and work with the pain of giving birth at home. For my thesis I chose qualitative research in the practical part, the interviews with the two women who gave birth at home. In the final discussion is an analysis of the experience of giving birth at home and overall compared to home birth for women was conducted in the respective periods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skardova Jana BP 2013 .pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skardova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce64,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skardova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce77,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skardova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce422,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9894

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.