Title: Prenatální péče a úloha porodní asistentky
Other Titles: Prenatal care and the role of midwives
Authors: Vávrová, Diana
Advisor: Janoušková, Kristina
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9896
Keywords: porodní asistentka;role porodní asistentky;prenatální péče;prenatální vyšetření;předporodní příprava
Keywords in different language: midwife;the role of midwives;Prenatal Care;Prenatal tests;prenatal preparation
Abstract: Práce zjišťuje jaká je úloha porodních asistentek v prenatálních poradnách a jaká je jejich náplň činností během návštěv těhotných žen. Výzkumné šetření proběhlo v prenatálních poradnách v Plzni, Klatovech, Domažlicích, Dobřanech, Přešticích, Blovicích, Nepomuku a Kasejovicích. Teoretická část se zabývá těhotenstvím, úlohou porodních asistentek v prenatálních poradnách, kompetencemi porodních asistentek, prenatální péčí, prenatálními vyšetřeními a předporodní přípravou. Praktická část práce obsahuje analýzu výsledků, která zkoumala, zda ví porodní asistentky, jak poradit těhotným ženám při nejčastějších těhotenských obtížích, jestli mají porodní asistentky dostatek prostoru pro rozhovor s těhotnou ženou a zda jsou porodní asistentky spokojené se svými kompetencemi.
Abstract in different language: This work identifies what is the role of midwives in antenatal clinics and what their filling activities during visits to pregnant women. The survey was carried out in antenatal clinics in Pilsen, Klatovy Domažlice Dobřany, Přeštice, Blovice Nepomuk and Kasejovice. The theoretical part deals with pregnancy, the role of midwives in antenatal clinics, midwives competencies, prenatal care, prenatal examinations and antenatal preparation. The practical part contains an analysis of the results, which examined whether the midwife knows how to advise pregnant women to the most common pregnancy problems if midwives have enough space for an interview with a pregnant woman, and whether midwives are satisfied with their competencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC. prace Vavrova Diana.pdfPlný text práce661,95 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce60,36 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce76,45 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce444,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.