Název: Prenatální péče a úloha porodní asistentky
Další názvy: Prenatal care and the role of midwives
Autoři: Vávrová, Diana
Vedoucí práce/školitel: Janoušková, Kristina
Oponent: Kašová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9896
Klíčová slova: porodní asistentka;role porodní asistentky;prenatální péče;prenatální vyšetření;předporodní příprava
Klíčová slova v dalším jazyce: midwife;the role of midwives;Prenatal Care;Prenatal tests;prenatal preparation
Abstrakt: Práce zjišťuje jaká je úloha porodních asistentek v prenatálních poradnách a jaká je jejich náplň činností během návštěv těhotných žen. Výzkumné šetření proběhlo v prenatálních poradnách v Plzni, Klatovech, Domažlicích, Dobřanech, Přešticích, Blovicích, Nepomuku a Kasejovicích. Teoretická část se zabývá těhotenstvím, úlohou porodních asistentek v prenatálních poradnách, kompetencemi porodních asistentek, prenatální péčí, prenatálními vyšetřeními a předporodní přípravou. Praktická část práce obsahuje analýzu výsledků, která zkoumala, zda ví porodní asistentky, jak poradit těhotným ženám při nejčastějších těhotenských obtížích, jestli mají porodní asistentky dostatek prostoru pro rozhovor s těhotnou ženou a zda jsou porodní asistentky spokojené se svými kompetencemi.
Abstrakt v dalším jazyce: This work identifies what is the role of midwives in antenatal clinics and what their filling activities during visits to pregnant women. The survey was carried out in antenatal clinics in Pilsen, Klatovy Domažlice Dobřany, Přeštice, Blovice Nepomuk and Kasejovice. The theoretical part deals with pregnancy, the role of midwives in antenatal clinics, midwives competencies, prenatal care, prenatal examinations and antenatal preparation. The practical part contains an analysis of the results, which examined whether the midwife knows how to advise pregnant women to the most common pregnancy problems if midwives have enough space for an interview with a pregnant woman, and whether midwives are satisfied with their competencies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC. prace Vavrova Diana.pdfPlný text práce661,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vavrova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce60,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vavrova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce76,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vavrova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce444,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.