Název: Ošetřovatelská péče o nedonošence
Další názvy: Nursing care of prameture infants
Autoři: Žiláková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Špidlenová, Dana
Oponent: Ratislavová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9899
Klíčová slova: ošetřovatelská péče;nezralý novorozenec;předčasný porod;ošetřovatelská diagnoza;péče o nedonošence;nedonošené děti;komplikace nedonošeného
Klíčová slova v dalším jazyce: premature birth;premature infants;nursing care;nursing care of infant;nursing diagnosis;complications of early age of the child
Abstrakt: V teoretické části se zabývám problematikou nedonošeného novorozence. Zmiňuji se o předčasném porodu, rozdílech mezi donošeným a nezralým novorozencem. Dále vypisuji nejčastější problémy, které se u předčasně narozených dětí vyskytují. V konečné fázi se zabývám ošetřovatelskou péčí v jednotlivých oblastech života dítěte a poukazuji na její odlišnost od normální péče o fyziologického novorozence. Hlavním pilířem praktické části je kazuistika nedonošeného chlapce. Za pomoci ošetřovatelského modelu dle Virginie Hendersonové jsem se snažila stanovit aktuální a potencionální ošetřovatelské diagnozy a naplánovat dle nich adekvátní péči. Výzkumná část byla realizována kvalitativním šetřením.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the thesis I deal with the issue of premature newborn. I mention early delivery, the differences between the physiological and premature newborn. In addition, the listing of the most common problems that occur with premature babies. In the final stage of the work I deal with nursing care in the various spheres of life of the child and I on her difference from the normal physiological care of the newborn. The main pillar of the practical part is case of premature newborn. With the help of the nursing model according to Virginia Henderson poking around I tried to establish the current and potential nursing diagnosis and plan according to them adequate care. A research of qualitative investigation was carried out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace eliska zilakova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zilakova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce78,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zilakova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce70,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zilakova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce426,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9899

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.