Title: Ošetřovatelská péče o nedonošence
Other Titles: Nursing care of prameture infants
Authors: Žiláková, Eliška
Advisor: Špidlenová, Dana
Referee: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9899
Keywords: ošetřovatelská péče;nezralý novorozenec;předčasný porod;ošetřovatelská diagnoza;péče o nedonošence;nedonošené děti;komplikace nedonošeného
Keywords in different language: premature birth;premature infants;nursing care;nursing care of infant;nursing diagnosis;complications of early age of the child
Abstract: V teoretické části se zabývám problematikou nedonošeného novorozence. Zmiňuji se o předčasném porodu, rozdílech mezi donošeným a nezralým novorozencem. Dále vypisuji nejčastější problémy, které se u předčasně narozených dětí vyskytují. V konečné fázi se zabývám ošetřovatelskou péčí v jednotlivých oblastech života dítěte a poukazuji na její odlišnost od normální péče o fyziologického novorozence. Hlavním pilířem praktické části je kazuistika nedonošeného chlapce. Za pomoci ošetřovatelského modelu dle Virginie Hendersonové jsem se snažila stanovit aktuální a potencionální ošetřovatelské diagnozy a naplánovat dle nich adekvátní péči. Výzkumná část byla realizována kvalitativním šetřením.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis I deal with the issue of premature newborn. I mention early delivery, the differences between the physiological and premature newborn. In addition, the listing of the most common problems that occur with premature babies. In the final stage of the work I deal with nursing care in the various spheres of life of the child and I on her difference from the normal physiological care of the newborn. The main pillar of the practical part is case of premature newborn. With the help of the nursing model according to Virginia Henderson poking around I tried to establish the current and potential nursing diagnosis and plan according to them adequate care. A research of qualitative investigation was carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace eliska zilakova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Zilakova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce78,33 kBAdobe PDFView/Open
Zilakova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce70,07 kBAdobe PDFView/Open
Zilakova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce426,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.