Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBartoňová, Zuzanacs
dc.contributor.authorBaumruková, Eliškacs
dc.contributor.refereeHrstková, Pavlacs
dc.date.accepted2013-06-12cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:09Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:09Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-20cs
dc.identifier49520cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9901-
dc.description.abstractTato bakalářská práce zjišťuje způsob uspokojování potřeb dětí s autismem v rodinné a ústavní péči. Práci lze rozdělit do dvou základních částí. První část bakalářské práce shrnuje teoretické poznatky o problematice autismu, rodině a institucionální výchově autistických dětí a také definuje pojem potřeba a charakterizuje jednotlivé oblasti uspokojování potřeb dle Maslowovy pyramidy potřeb. Ve druhé části je prostřednictvím kvalitativního výzkumu zkoumán způsob uspokojování potřeb autistických dětí v ústavní a rodinné péči. Je zjišťováno zda potřeby fyziologické, kulturní, bezpečí a jistoty, lásky a sounáležitosti jsou uspokojovány stejným způsobem ve dvou odlišných prostředích.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectporucha autistického spektracs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectdomov pro osoby s postiženímcs
dc.subjectpostižené dítěcs
dc.subjectpotřebacs
dc.titleŽivot dětí s autismem v ústavní a domácí péčics
dc.title.alternativeThe life of children with autism in residential and home careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis investigates a method of satisfying needs of children with autism in the family and institutional care. It is divided into two main parts. The first part summarises the theoretical knowledge about autism, family, and the institutional education of autistic children and also defines the concept of 'a need' and describes individual aspects of satisfying needs according to Maslow´s hierarchy of needs. The second part examines the method of satisfying needs of autistic children in institutional and family care by means of qualitative research. It investigates whether the needs of physiology, culture, safety and security, love and belonging are met in the same way in two different environments.en
dc.subject.translatedAutism Spectrum Disorderen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedhome for people with disabilitiesen
dc.subject.translateddisabled childen
dc.subject.translatedneeden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Baumrukova Eliska.pdfPlný text práce775,66 kBAdobe PDFView/Open
Baumrukova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce669,55 kBAdobe PDFView/Open
Baumrukova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce67,43 kBAdobe PDFView/Open
Baumrukova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.