Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková, Jaroslavacs
dc.contributor.authorBurdová, Karolínacs
dc.contributor.refereeMuchlová Mühlsteinová, Veronikacs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:08Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:08Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-28cs
dc.identifier49522cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9903
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na jednu z forem poruch příjmu potravy, a to mentální anorexii. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V první části se snažím ucelit veškeré informace spojené s mentální anorexií. Přitom se zaměřuji na dospívající dívky, jelikož právě tato věková skupina patří do nejrizikovějších. Do praktické části jsem si vybrala dvě kazuistiky. Mou snahou je obě kazuistiky porovnat a objasnit v čem se získané informace shodují či liší. Dále zjistím, do jaké míry se informace od mých pacientek shodují s odbornou literaturou, kterou jsem použila v praktické části. Získané informace použiji jako doporučení pro ošetřovatelskou praxi.cs
dc.format77 s. (112 357 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmentální anorexiecs
dc.subjectdietacs
dc.subjectporuchy příjmu potravycs
dc.subjectdospívající dívkycs
dc.titleMentální anorexie u dospívajících dívekcs
dc.title.alternativeAnorexia Nervosa in adolescent girlsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis focus on one of the forms of eating desorders, it's anorexia nervosa. The work is divided to the theoretical part and practical part. In the first part I try summarize all the information associated with anorexia nervosa. I focus on teenage girls, because this age group is high-risk. To the practical I chose two case interpretation. My aim is to compare both case interpretation. I explainad the information which are match or are different. I'll find out which information of patients are same with technical literature, which I used in practical part. I'll use these information as a recommendation for nursing practice.en
dc.subject.translatedanorexia nervosaen
dc.subject.translateddieten
dc.subject.translatedeating disordersen
dc.subject.translatedadolescent girlsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MENTALNI ANOREXIE U DOSPIVAJICICH DIVEK - Karolina Burdova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Burdova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce69,55 kBAdobe PDFView/Open
Burdova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce120,77 kBAdobe PDFView/Open
Burdova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce408,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.