Název: Úrazy dětí v domácnosti
Další názvy: Injuries of children in the household
Autoři: Gabrhelová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Bejvančická, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9907
Klíčová slova: úrazy;domácnost;dětský věk;prevence;informovanost;průzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: accidents;household;childhood;prevention;awareness;study
Abstrakt: Bakalářská práce je psána na téma ,,Úrazy dětí v domácnosti? a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji popisu vývojových období dětského věku a nejčastějších dětských úrazů, ke kterým dochází v domácím prostředí. V praktické části rozebírám dotazníkové šetření, které probíhalo v oblasti populace žen. Praktická část dále uvádí diskusi a závěrečný výstup z bakalářské práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aims to present ,,Injuries to children in the household? is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part is describes the development of the child's age and the most common injuries which occur in home. The practical part describes the assessment of the female population and provides discussion and final report of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Urazy_deti_v_domacnosti_vseobecna_sestra_Jana_Gabrhelova.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gabrhelova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce57,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gabrhelova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce73,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gabrhelova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce394,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9907

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.