Title: Úrazy dětí v domácnosti
Other Titles: Injuries of children in the household
Authors: Gabrhelová, Jana
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9907
Keywords: úrazy;domácnost;dětský věk;prevence;informovanost;průzkum
Keywords in different language: accidents;household;childhood;prevention;awareness;study
Abstract: Bakalářská práce je psána na téma ,,Úrazy dětí v domácnosti? a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji popisu vývojových období dětského věku a nejčastějších dětských úrazů, ke kterým dochází v domácím prostředí. V praktické části rozebírám dotazníkové šetření, které probíhalo v oblasti populace žen. Praktická část dále uvádí diskusi a závěrečný výstup z bakalářské práce.
Abstract in different language: This thesis aims to present ,,Injuries to children in the household? is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part is describes the development of the child's age and the most common injuries which occur in home. The practical part describes the assessment of the female population and provides discussion and final report of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urazy_deti_v_domacnosti_vseobecna_sestra_Jana_Gabrhelova.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Gabrhelova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce57,99 kBAdobe PDFView/Open
Gabrhelova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce73,5 kBAdobe PDFView/Open
Gabrhelova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce394,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.