Title: Historie a současnost dárcovství krve
Other Titles: History and present of the blood donation
Authors: Jehličková, Johana
Advisor: Fakanová, Markéta
Referee: Hrstková, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9910
Keywords: krevní převod;krev;transfuzní stanice;dárce krve;bezpříspěvkové dárcovství;odměňování
Keywords in different language: blood transfer;blood;desing od blood transfer;transfusion clinic;blood donor;voluntary blood donation;remuneration
Abstract: V bakalářské práci se na začátku teoretické části zaměřuji na fyziologii krve, popisuji krevní složky a jejich zastoupení v těle. V další části se zabývám historií krevního převodu ve světě, následně na území České republiky. Další kapitolu věnuji technice krevního převodu. Porovnávám způsob provedení odběru krve v dávných dobách a dnes. Popisuji a rozděluji druhy krevních přípravků. V následující kapitole píši o dárci krve, jeho motivaci a kritériích pro dárcovství. V předposlední kapitole se zmiňuji o odběru na transfuzní stanici a opět porovnávám historii se současností. Poslední kapitolu věnuji bezpříspěvkovému dárcovství a jeho vývoji od roku 1960. V diskusi popisuji vývoj dárcovství krve a porovnávám jej se současností.
Abstract in different language: I am focused on fysiology of blood in the begining of the theoretical part of this bachelor work, I describe compounds of the blood and their discribution in men´s body. In the next part I undertake the history of blood transfer in the omp and in our country. The next opmaq is given to the ompaq of blood transfer. I ompaq the way of bleeding ompaq in the ompaq times and today. I describe and divide kinds of blood preparation. In the following ompaq I write about a donor, his motivation and criterion of blood donation. I mention the bleeding ompaq in clinic in the last but one ompaq and again I ompaq the history with the present. I follow voluntary donation and its development since 1960 in the last charter. I describe the development of the blood donation and ompaq the situation in the history and now in discussion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA- Johana Jehlickova.pdfPlný text práce792,42 kBAdobe PDFView/Open
Jehlickova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce516,77 kBAdobe PDFView/Open
Jehlickova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce65,29 kBAdobe PDFView/Open
Jehlickova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce393,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.