Název: Ošetřovatelská péče o klienta s amyotrofickou laterální sklerózou
Další názvy: Nursing care of a client with amyotrophic lateral sclerosis
Autoři: Manová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Šellingová, Martina
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9915
Klíčová slova: amyotrofická laterální skleróza;motoneuron;ošetřovatelská péče;ošetřovatelský proces;deficit sebepéče
Klíčová slova v dalším jazyce: amyotrophic lateral sclerosis;motor neuron;nursing care;nursing process;self-care deficit
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o klienta s amyotrofickou laterální sklerózou. Teoretická část přináší základní informace o motorice a motoneuronech a zabývá se problematikou amyotrofické laterální sklerózy z hlediska jejího vzniku, klinického obrazu, diagnostiky, léčby a ošetřovatelské péče. Praktická část je zaměřena na ošetřovatelský proces u klientů s amyotrofickou laterální sklerózou a stanovení specifik ošetřovatelské péče.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis addresses a nursing care of a client with amyotrophic lateral sclerosis. The theoretical part contains basic information on a motor system and motor neurons and deals with amyotrophic lateral sclerosis in terms of its development, clinical symptoms and signs, diagnostics, treatment and nursing care management. The practical part is focused to the nursing process of clients with amyotrophic lateral sclerosis, and defines specifical characteristics of the nursing care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Osetrovatelska pece o klienta s amyotrofickou lateralni sklerozou, Manova Kristyna.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Manova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce80,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Manova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce58,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Manova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce394,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9915

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.