Title: Ošetřovatelská péče o klienta s amyotrofickou laterální sklerózou
Other Titles: Nursing care of a client with amyotrophic lateral sclerosis
Authors: Manová, Kristýna
Advisor: Šellingová, Martina
Referee: Moučková, Miroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9915
Keywords: amyotrofická laterální skleróza;motoneuron;ošetřovatelská péče;ošetřovatelský proces;deficit sebepéče
Keywords in different language: amyotrophic lateral sclerosis;motor neuron;nursing care;nursing process;self-care deficit
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o klienta s amyotrofickou laterální sklerózou. Teoretická část přináší základní informace o motorice a motoneuronech a zabývá se problematikou amyotrofické laterální sklerózy z hlediska jejího vzniku, klinického obrazu, diagnostiky, léčby a ošetřovatelské péče. Praktická část je zaměřena na ošetřovatelský proces u klientů s amyotrofickou laterální sklerózou a stanovení specifik ošetřovatelské péče.
Abstract in different language: This thesis addresses a nursing care of a client with amyotrophic lateral sclerosis. The theoretical part contains basic information on a motor system and motor neurons and deals with amyotrophic lateral sclerosis in terms of its development, clinical symptoms and signs, diagnostics, treatment and nursing care management. The practical part is focused to the nursing process of clients with amyotrophic lateral sclerosis, and defines specifical characteristics of the nursing care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o klienta s amyotrofickou lateralni sklerozou, Manova Kristyna.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Manova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce80,73 kBAdobe PDFView/Open
Manova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce58,39 kBAdobe PDFView/Open
Manova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce394,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.