Title: Faktory ovlivňující kvalitu ošetřovatelské péče
Other Titles: Factors affecting nursing care quality
Authors: Pšeničková, Lenka
Advisor: Hajšmanová, Bohumila
Referee: Hurtová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9916
Keywords: kvalita;ošetřovatelství;ošetřovatelská péče;ošetřovatelský proces;role sestry
Keywords in different language: nursing;quality;roll of nurse;nursing process
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zjišťováním faktorů, které ovlivňují kvalitu ošetřovatelské péče. V teoretické části popisuji jak samotnou kvalitu, tak i prvky, které jsou její neodmyslitelnou součástí. Jsou to především ošetřovatelské standardy, ošetřovatelství jako takové a organizace ošetřovatelství. Soustředím se ale i na osobnost sestry a vztah mezi zdravotníkem a nemocným. Praktická část zahrnuje už samotný výzkum, který byl prováděn v podobě dotazníků a byl určen všeobecným sestrám na standardním oddělení. Cílem dotazníku bylo zjistit, v čem jsou silné a slabé stránky daných oddělení a co ovlivňuje kvalitu ošetřovatelské péče jako takovou.?
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with identifying of nursing quality care factors.Theoretical part describes quality itself, as well as elements, which are its inseparable part. Primarily it is nursing standarts, nursing itself and nursing organization. However, I focus on nurse personality and relationship between medik and patient as well. Practical part includes the very research, which was conducted in form of questionnaires designated for general nurses on standard ward. Questionnarie's goal was to find out what are strong and weak points of given departments and what affects nursing care quality as such.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Faktory ovlivnujici kvalitu osetrovatelske pece - Bakalarska prace.pdfPlný text práce950,18 kBAdobe PDFView/Open
Psenickova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce63,5 kBAdobe PDFView/Open
Psenickova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce84,38 kBAdobe PDFView/Open
Psenickova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce417,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.