Název: Faktory ovlivňující kvalitu ošetřovatelské péče
Další názvy: Factors affecting nursing care quality
Autoři: Pšeničková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hajšmanová, Bohumila
Oponent: Hurtová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9916
Klíčová slova: kvalita;ošetřovatelství;ošetřovatelská péče;ošetřovatelský proces;role sestry
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing;quality;roll of nurse;nursing process
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zjišťováním faktorů, které ovlivňují kvalitu ošetřovatelské péče. V teoretické části popisuji jak samotnou kvalitu, tak i prvky, které jsou její neodmyslitelnou součástí. Jsou to především ošetřovatelské standardy, ošetřovatelství jako takové a organizace ošetřovatelství. Soustředím se ale i na osobnost sestry a vztah mezi zdravotníkem a nemocným. Praktická část zahrnuje už samotný výzkum, který byl prováděn v podobě dotazníků a byl určen všeobecným sestrám na standardním oddělení. Cílem dotazníku bylo zjistit, v čem jsou silné a slabé stránky daných oddělení a co ovlivňuje kvalitu ošetřovatelské péče jako takovou.?
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with identifying of nursing quality care factors.Theoretical part describes quality itself, as well as elements, which are its inseparable part. Primarily it is nursing standarts, nursing itself and nursing organization. However, I focus on nurse personality and relationship between medik and patient as well. Practical part includes the very research, which was conducted in form of questionnaires designated for general nurses on standard ward. Questionnarie's goal was to find out what are strong and weak points of given departments and what affects nursing care quality as such.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Faktory ovlivnujici kvalitu osetrovatelske pece - Bakalarska prace.pdfPlný text práce950,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Psenickova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce63,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Psenickova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce84,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Psenickova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce417,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.