Název: Kvalita života lidí s roztroušenou sklerózou
Další názvy: Quality of Life of People with Multiple Sclerosis
Autoři: Salajová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Eichlerová, Miroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9917
Klíčová slova: kvalita života;roztroušená skleróza;ataka;hormonální léčba;biologická léčba
Klíčová slova v dalším jazyce: quality of life;multiple sclerosis;attack;hormonal treatment;biological treatment
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá kvalitou života lidí s roztroušenou sklerózou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána historie, anatomie, výskyt, etiologie, klinický obraz, diagnostika, průběh a léčba roztroušené sklerózy. Dalším tématem je role sestry v edukaci, pojetí kvality života a kvalita života lidí s roztroušenou sklerózou. V praktické části je použit kvalitativní výzkum ve formě polostrukturovaného rozhvoru. V diskuzi je porovnána kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou v období léčby hormonální a biologické a do jaké míry je ovlivňován každodenní život těchto pacientů. Výsledkem šetření je fakt, že roztroušená skleróza má zásadní dopad na kvalitu života lidí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the quality of life of people with multiple sclerosis. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on history, anatomy, incidence, etiology, clinical presentation, diagnosis, course of this disease and treatment of multiple sclerosis. The role of a nurse in education, the concept of quality of life and quality of life of people with multiple sclerosis become an integral part as well. The practical part comprises qualitative research in the form of a semi-structured interview. The discussion is based on comparison of the quality of life of patients with multiple sclerosis in the period of the hormonal and biological treatment and to what extent is influenced everyday life of these patients. The result of the investigation is the fact that multiple sclerosis has a major impact on the quality of life of people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salajova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce68,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salajova_oponent_BP..pdfPosudek oponenta práce131,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salajova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9917

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.