Název: Orientace studentů oboru Všeobecná sestra ve zdravotnické dokumentaci na standardním oddělení
Další názvy: The orientation students of general nurse in medical the documentation on common ward
Autoři: Štadlerová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Kraftová, Veronika
Oponent: Hajšmanová, Bohumila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9920
Klíčová slova: zdravotnická dokumentace;ošetřovatelská dokumentace;informovaný souhlas;skartace;povinná mlčenlivost;negativní revers;ošetřovatelský plán
Klíčová slova v dalším jazyce: medical documentation;nursing documentation;informed consent;shredding;mandatory confidentiality;negative reverse;nursing plan
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je orientovanost studentů oboru Všeobecná sestra ve zdravotnické dokumentaci na standardním oddělení. V teoretické části se věnuji základním náležitostem, které má obsahovat zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace. V praktické části bylo cílem zjistit, prostřednictvím kvantitativního výzkumu pomocí dotazníku míru orientovanosti mezi studenty Všeobecná sestra prezenční a kombinované formy studia ve zdravotnické dokumentaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is the general orientation of student of General Nurse in the medical records on the standard department. The theoretical part presents basic formalities which should be included in medical and nursing documentation. In the practical part was purposed to determine through quantitative research and by using a questionnaire measure of orientation among the General Nursing students of full-time and part-time study in the medical records.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP M.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadlerova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce458,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadlerova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce72,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadlerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce402,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9920

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.