Title: Orientace studentů oboru Všeobecná sestra ve zdravotnické dokumentaci na standardním oddělení
Other Titles: The orientation students of general nurse in medical the documentation on common ward
Authors: Štadlerová, Marie
Advisor: Kraftová, Veronika
Referee: Hajšmanová, Bohumila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9920
Keywords: zdravotnická dokumentace;ošetřovatelská dokumentace;informovaný souhlas;skartace;povinná mlčenlivost;negativní revers;ošetřovatelský plán
Keywords in different language: medical documentation;nursing documentation;informed consent;shredding;mandatory confidentiality;negative reverse;nursing plan
Abstract: Tématem této bakalářské práce je orientovanost studentů oboru Všeobecná sestra ve zdravotnické dokumentaci na standardním oddělení. V teoretické části se věnuji základním náležitostem, které má obsahovat zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace. V praktické části bylo cílem zjistit, prostřednictvím kvantitativního výzkumu pomocí dotazníku míru orientovanosti mezi studenty Všeobecná sestra prezenční a kombinované formy studia ve zdravotnické dokumentaci.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the general orientation of student of General Nurse in the medical records on the standard department. The theoretical part presents basic formalities which should be included in medical and nursing documentation. In the practical part was purposed to determine through quantitative research and by using a questionnaire measure of orientation among the General Nursing students of full-time and part-time study in the medical records.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP M.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Stadlerova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce458,88 kBAdobe PDFView/Open
Stadlerova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce72,4 kBAdobe PDFView/Open
Stadlerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce402,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.