Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBoudová, Simonacs
dc.contributor.authorTáborská, Simonacs
dc.contributor.refereeLayerová, Helenacs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:14Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:14Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-28cs
dc.identifier49545cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9921-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu. Cílem mé práce je zjistit úroveň informovanosti veřejnosti o prevenci tohoto zhoubného onemocnění. V teoretické části práce se věnuji anatomií a fyziologií tlustého střeva a konečníku, epidemiologii kolorektálního karcinomu, rizikovým faktorům, symptomatologii, screeningovému programu, prevenci, diagnostice a léčbě nádorů tlustého střeva a konečníku a v neposlední řadě se zde zmiňuji o výživě onkologicky nemocných a o stomiích. V praktické části prostřednictvím kvantitativního výzkumu zkoumám úroveň znalostí respondentů o rizikových faktorech a screeningových vyšetření kolorektálního karcinomu. Výstupem z mé práce je edukační materiál, který má napomoci zlepšit informovanost o tomto zhoubném onemocnění.cs
dc.format78cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectkolorektální karcinomcs
dc.subjectrakovinacs
dc.subjectrizikové faktorycs
dc.subjectscreeningcs
dc.subjectTOKScs
dc.titlePovědomí veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomucs
dc.title.alternativePublic Awareness of Prevention of Colorectal Canceren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis is concerned with questions of colorectal cancer. The main objectiv of this thesis is to determine the level of public awareness about the prevention of this malignant disease. In the theoretical part I devote to anatomy and physiology of colon, epidemiology of colorectal cancer, risk factors, symptomatology, screening program, prevention, diagnosis and treatment of tumors of the colon and rectum and I also mention the diet of patients and stomas. In the practical part I investigate through quantitative research the respondents? level of knowledge about risk factors and screening for colorectal cancer. The result of my thesis is an educational material to help improve awareness about this malignant disease.en
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedcolorectal canceren
dc.subject.translatedtumoren
dc.subject.translatedrisk factorsen
dc.subject.translatedscreeningen
dc.subject.translatedFOBTen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2_port.pdfPlný text práce8,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce78,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce73,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.