Title: Edukace o prevenci tromboembolické nemoci
Other Titles: Education on prevention of thromboembolic disease
Authors: Tenglerová, Martina
Advisor: Hurtová, Jitka
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9922
Keywords: prevence;rizikové faktory;tromboembolická nemoc;hluboká žilní trombóza;plicní embolie;edukace
Keywords in different language: prevention;risk factors;thromboembolic dinase;deep vein thrombosis;pulmonary embolism;education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace o prevenci tromboembolické nemoci. Teoretická část je zaměřena na preventivní opatření a rizikové faktory hluboké žilní trombózy či plicní embolie. Stěžejní je edukační proces, jehož teorie je zde shrnuta. Empirická část práce zjišťuje, pomocí kvantitativního výzkumu, úroveň znalostí o této problematice, zejména se zaměřením na edukaci. A zároveň upozorňuje na nedostatky v edukaci o prevenci tromboembolické nemoci. Výstupem práce je zhotovení edukační brožury, která má napomoci v informovanosti o prevenci tohoto onemocnění.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of education on the prevention of thromboembolic disease. The theoretical part is focused on preventive measures and risk factors for deep vein thrombosis or pulmonary embolism. The key is the educational process, the theory is summarized here. The empirical part of this thesis investigates the quantitative research, the level of knowledge on this issue, with a particular focus on education. And while pointing out the deficiencies in the education on the prevention of thromboembolic disease. Outcome of this work is the construction of educational brochures to promote the awareness of the prevention of this disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EDUKACE O PREVENCI TROMBOEMBOLICKE NEMOCI.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Tenglerova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce62,9 kBAdobe PDFView/Open
Tenglerova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce54,11 kBAdobe PDFView/Open
Tenglerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce398,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.