Název: Edukace o prevenci tromboembolické nemoci
Další názvy: Education on prevention of thromboembolic disease
Autoři: Tenglerová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Jitka
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9922
Klíčová slova: prevence;rizikové faktory;tromboembolická nemoc;hluboká žilní trombóza;plicní embolie;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: prevention;risk factors;thromboembolic dinase;deep vein thrombosis;pulmonary embolism;education
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace o prevenci tromboembolické nemoci. Teoretická část je zaměřena na preventivní opatření a rizikové faktory hluboké žilní trombózy či plicní embolie. Stěžejní je edukační proces, jehož teorie je zde shrnuta. Empirická část práce zjišťuje, pomocí kvantitativního výzkumu, úroveň znalostí o této problematice, zejména se zaměřením na edukaci. A zároveň upozorňuje na nedostatky v edukaci o prevenci tromboembolické nemoci. Výstupem práce je zhotovení edukační brožury, která má napomoci v informovanosti o prevenci tohoto onemocnění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of education on the prevention of thromboembolic disease. The theoretical part is focused on preventive measures and risk factors for deep vein thrombosis or pulmonary embolism. The key is the educational process, the theory is summarized here. The empirical part of this thesis investigates the quantitative research, the level of knowledge on this issue, with a particular focus on education. And while pointing out the deficiencies in the education on the prevention of thromboembolic disease. Outcome of this work is the construction of educational brochures to promote the awareness of the prevention of this disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
EDUKACE O PREVENCI TROMBOEMBOLICKE NEMOCI.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tenglerova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce62,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tenglerova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce54,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tenglerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce398,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9922

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.