Title: Ošetřovatelská péče u nemocného po transplantaci jater
Other Titles: Nursing care about a patient after transplantation of liver
Authors: Těšínská, Lucie
Advisor: Pfefferová, Eva
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9923
Keywords: Transplantace;játra;ošetřovatelská péče;imunosuprese
Keywords in different language: Transplantation;liver;nursing care;immunosuppression
Abstract: Bakalářská práce se zabývá komplexní ošetřovatelskou péčí o nemocného po transplantaci jater. V teoretické části popisujeme stručnou anatomii a fyziologii jater. Dále se zabýváme transplantací orgánů a tkání obecně. Definujeme pojem transplantace jater, zaměřily jsme se historii transplantace jater, indikace a kontraindikace transplantace jater, operace dárce a příjemce, možné komplikace a imunosupresivní terapii. Na závěr teoretické části se věnujeme ošetřovatelské péči o nemocné po transplantaci jater a správnou životosprávou. V praktické části se zabýváme kazuistikou nemocného po transplantaci jater a sestavením vhodného ošetřovatelského a edukačního plánu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a coplex nursing care about a patient after the liver transplantation.In the theoretical part of the paper, the anatomy and physiology of liver is briefly described. Further the transplantation of liver and transplantation generally is followed up. The term transplantation is defined, the history of liver transplantation, indication and contraindication of this transplantation, operation of a donor and a recipient, possible complications and immunosuppressive therapy is depicted. At the end of the theoretical part of the thesis the nursing care about patients after liver trantransplantation and afterwards the appropriate diet is pursued. In the practical part of the thesis, the casuistry of a patient is pursued and a suitable nursing and education plan is established.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - Tesinska Lucie.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
Tesinska_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce61,84 kBAdobe PDFView/Open
Tesinska_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce59,74 kBAdobe PDFView/Open
Tesinska_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce394,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.