Název: Ošetřovatelská péče u nemocného po transplantaci jater
Další názvy: Nursing care about a patient after transplantation of liver
Autoři: Těšínská, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Pfefferová, Eva
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9923
Klíčová slova: Transplantace;játra;ošetřovatelská péče;imunosuprese
Klíčová slova v dalším jazyce: Transplantation;liver;nursing care;immunosuppression
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá komplexní ošetřovatelskou péčí o nemocného po transplantaci jater. V teoretické části popisujeme stručnou anatomii a fyziologii jater. Dále se zabýváme transplantací orgánů a tkání obecně. Definujeme pojem transplantace jater, zaměřily jsme se historii transplantace jater, indikace a kontraindikace transplantace jater, operace dárce a příjemce, možné komplikace a imunosupresivní terapii. Na závěr teoretické části se věnujeme ošetřovatelské péči o nemocné po transplantaci jater a správnou životosprávou. V praktické části se zabýváme kazuistikou nemocného po transplantaci jater a sestavením vhodného ošetřovatelského a edukačního plánu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a coplex nursing care about a patient after the liver transplantation.In the theoretical part of the paper, the anatomy and physiology of liver is briefly described. Further the transplantation of liver and transplantation generally is followed up. The term transplantation is defined, the history of liver transplantation, indication and contraindication of this transplantation, operation of a donor and a recipient, possible complications and immunosuppressive therapy is depicted. At the end of the theoretical part of the thesis the nursing care about patients after liver trantransplantation and afterwards the appropriate diet is pursued. In the practical part of the thesis, the casuistry of a patient is pursued and a suitable nursing and education plan is established.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - Tesinska Lucie.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesinska_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce61,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesinska_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce59,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesinska_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce394,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9923

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.