Title: Povědomí veřejnosti o rizicích diabetes mellitus
Other Titles: Public awareness about the risks of diabetes mellitus
Authors: Vidláková, Radka
Advisor: Říhánková, Renata
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9928
Keywords: Prediabetes - diabetes mellitus 2. typu - rizikové faktory - edukace - prevence
Keywords in different language: prediabetes - diabetes mellitus 2nd type - risk Factors - education - prevention
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na oblast diabetu mellitu 2. typu. Tento typ diabetu se dá ovlivnit eliminací rizikových faktorů - změnou životního stylu. V teoretické části se věnuji převážně prediabetu a diabetu mellitu 2.typu. Praktická část zjišťuje znalosti respondentů o rizikových faktorech, dále které rizikové faktory působí na zkoumaný vzorek laické veřejnosti a všeobecné povědomí o tomto onemocnění.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focusing on the area diabetes mellitus 2nd type. This type of diabetes can affect the elimination of risk factors - the change in lifestyle. The theoretical part is dedicated to prediabetes and diabetes mellitus 2nd type. The practical part of the respondents handle about the knowledge of the risk factors, then which risk factors impact the investigated sample of the lay public and general awareness of this disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Povedomi verejnosti o rizicich diabetes mellitus.pdfPlný text práce573,5 kBAdobe PDFView/Open
Vidlakova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce75,15 kBAdobe PDFView/Open
Vidlakova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce54,83 kBAdobe PDFView/Open
Vidlakova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce396,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.