Název: Povědomí veřejnosti o rizicích diabetes mellitus
Další názvy: Public awareness about the risks of diabetes mellitus
Autoři: Vidláková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Říhánková, Renata
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9928
Klíčová slova: Prediabetes - diabetes mellitus 2. typu - rizikové faktory - edukace - prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: prediabetes - diabetes mellitus 2nd type - risk Factors - education - prevention
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na oblast diabetu mellitu 2. typu. Tento typ diabetu se dá ovlivnit eliminací rizikových faktorů - změnou životního stylu. V teoretické části se věnuji převážně prediabetu a diabetu mellitu 2.typu. Praktická část zjišťuje znalosti respondentů o rizikových faktorech, dále které rizikové faktory působí na zkoumaný vzorek laické veřejnosti a všeobecné povědomí o tomto onemocnění.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focusing on the area diabetes mellitus 2nd type. This type of diabetes can affect the elimination of risk factors - the change in lifestyle. The theoretical part is dedicated to prediabetes and diabetes mellitus 2nd type. The practical part of the respondents handle about the knowledge of the risk factors, then which risk factors impact the investigated sample of the lay public and general awareness of this disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Povedomi verejnosti o rizicich diabetes mellitus.pdfPlný text práce573,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vidlakova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce75,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vidlakova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce54,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vidlakova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce396,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9928

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.